بایگانی بخش آزمایشگاه نانو زیست فناوری

img_yw_news
چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ -

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو زیست فناوری

امکانات: رآکتورتولید سوخت زیستی و سنتز مواد‌پلیمری از روش ترانس استری، هود لامینار، گلاوباکس، آون خلأ، میکروسکوپ نوری، شیکرانکوباتور یخچالدار، راکتور سنتز سامانه های نانوپلیمری و پلیمرهای وینیلی