دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای محمد نوش ناب

 | تاریخ ارسال: 1402/8/30 | 


آقای محمد نوش ناب - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - خانم الناز رسمی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 


خانم الناز رسمی - گروه مهندسی سیستم های انرژی
 

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم مائده آقایی 

 | تاریخ ارسال: 1402/8/21 | 

خانم مائده آقایی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 132 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه زمان بندی سمینار دانشجویان 

 | تاریخ ارسال: 1402/8/15 | 

برنامه زمان بندی سمینار دانشجویان 
 

دفعات مشاهده: 152 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای جواد رنجبر

 | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 

آقای جواد رنجبر - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 197 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای محمدرضا دقیق شیرازی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/11 | 

آقای محمدرضا دقیق شیرازی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای علی الله بخشی هفشجانی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/11 | 

آقای علی الله بخشی هفشجانی - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 195 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای ابوالحسن علیشاهی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/11 | 

آقای ابوالحسن علیشاهی - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 183 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم بهاره کنگرانی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 | 

خانم بهاره کنگرانی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 213 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - خانم فاطمه اسکندر فیلابی

 | تاریخ ارسال: 1402/7/1 | 

خانم فاطمه اسکندر فیلابی - گروه مهندسی سیستم های انرژی
 

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش