قابل توجه کلیه‌ی دانشجویان - نمره سمینار

 | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 

قابل توجه کلیه‌ی دانشجویان - نمره سمینار     
 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه کلیه‌ی دانشجویان - درس HSE   

 | تاریخ ارسال: 1402/8/1 | 

قابل توجه کلیه‌ی دانشجویان - درس HSE   
 

دفعات مشاهده: 248 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1402/7/30 | 

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
  

دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1402/7/30 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۹

  

دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان گروه فناوری نانو - کلاس درس نانوساختارهای پلیمری

 | تاریخ ارسال: 1402/7/23 | 
قابل توجه دانشجویان گروه فناوری نانو - کلاس درس نانوساختارهای پلیمری

  

دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان آموزش الکترونیکی - ارائه درس بصورت آرشیو

 | تاریخ ارسال: 1402/7/19 | 
قابل توجه دانشجویان آموزش الکترونیکی - ارائه درس بصورت آرشیو

  

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه همه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ - تعیین استاد راهنما

 | تاریخ ارسال: 1402/7/19 | 
قابل توجه همه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ - تعیین استاد راهنما

  

دفعات مشاهده: 278 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه همه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ - ارائه سمینار

 | تاریخ ارسال: 1402/7/18 | 
قابل توجه همه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ - ارائه سمینار  

  

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه دانشجویان پردیس و آموزش الکترونیکی ورودی ۱۴۰۲ - دریافت کارت دانشجویی 

 | تاریخ ارسال: 1402/7/17 | 
قابل توجه دانشجویان پردیس و آموزش الکترونیکی ورودی ۱۴۰۲ - دریافت کارت دانشجویی  

  

دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابل توجه همه‌ی دانشجویان - پیگیری سوالات و مسائل آموزشی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 | 
قابل توجه همه‌ی دانشجویان - پیگیری سوالات و مسائل آموزشی دانشجویان

  

دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش