تماس با دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
 

ارتباط با دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران

 
تلفن دفتر دانشکده : ۱-۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
فاکس : ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+) 
ایمیل دفتر دانشکده : math [AT] iust.ac.ir 
آدرس : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی 
کدپستی : ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴  

 

راهنمای تلفن دانشکده ریاضی
 
حوزه ریاست اعضای هیئت علمی
رئیس دانشکده (دکتر مهدی علائیان) ۷۳۲۲۵۴۰۱ گروه آموزشی ریاضی محض
مسئول دفتر ریاست (خانم شراراه خانعلیزاده ) ۷۳۲۲۵۴۰۰-۷۳۲۲۵۴۰۱ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر جلیل رشیدی نیا) ۷۳۲۲۵۴۰۳ دکتر مسعود هادیان ۷۳۲۲۵۴۶۹
معاون پژوهشی (دکتر سمانه مشهدی) ۷۳۲۲۵۴۶۳ دکتر اسداله آقاجانی  ۷۳۲۲۵۴۹۱
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محمدباقر قائمی ۷۳۲۲۵۴۱۲
مدیران گروه آموزشی دکتر اکبر دهقان نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۶
رئیس اداره امور آموزشی (دکتر محبوبه مولوی عربشاهی) ۷۳۲۲۵۴۶۴ دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
مدیر گروه محض (دکتر سمیه سعیدی نژاد) ۷۳۲۲۵۴۰۴ دکتر رضا سعادتی ۷۳۲۲۵۴۲۱
مدیر گروه کاربردی (دکتر تورج نیک آزاد) ۷۳۲۲۵۴۰۹ دکتر زهره مستقیم ۷۳۲۲۵۴۲۵
مدیر گروه علوم کامپیوتر (دکتر جواد وحیدی) ۷۳۲۲۵۴۲۴ دکتر سمانه  مشهدی  ۷۳۲۲۵۴۶۳
مدیر فرهنگی (دکتر جواد وحیدی) ۷۳۲۲۵۴۲۴ دکتر سمیه سعیدی نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۴
آموزش دانشکده گروه آموزشی ریاضی کاربردی
کارشناس مسئول آموزش (خانم سارا کاویانی) ۷۳۲۲۵۴۱۰ دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
کارشناس تحصیلات تکمیلی (آقای محمد جعفرپوریان) ۷۳۲۲۵۴۰۵ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
کارشناس دروس سرویس (آقای محسن چمنی) ۷۳۲۲۵۴۱۷ دکتر تورج نیک آزاد  ۷۳۲۲۵۴۰۹
حوزه معاونت پژوهشی دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴
کارشناس امور پژوهش (خانم شبنم طالع) ۷۳۲۲۵۴۰۸ دکتر رضا احمدی  ۷۳۲۲۵۴۹۳
کارشناس آزمایشگاهها و مسول وب سایت (خانم الگاه غازاریان) ۷۳۲۲۵۴۹۲ دکتر مرتضی گرشاسبی ۷۳۲۲۵۴۹۷
حوزه مالی گروه آموزشی علوم کامپیوتر
انباردار (آقای محسن چمنی) ۷۳۲۲۵۴۱۷ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
مسئول مالی دانشکده ریاضی (خانم هاجر بختیاری) ۷۳۲۲۵۴۲۲ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
دکتر جواد وحیدی ۷۳۲۲۵۴۲۴
دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴

دفعات مشاهده: 1116 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر