استادان همکار

 | تاریخ ارسال: 1401/3/29 | 
 
 
دکتر فروغ ثنایی
forough.sanaeigmail.com


  دکتر الهام اله مرادی
 e_allahmoradialumni.iust.ac.ir


دکتر عبدالرسول میرقدری
a.mirghadrigmail.com


دکتر احمدرضا فروغ 
ahforoughgmail.com

دکتر زینب دیده خانی
zkhani۵۳۱۹yahoo.comدکتر نرگس طاهری
 na_taheriyahoo.com 


دکتر امید نیکان 
 omidnikan۷۷yahoo.com دکتر منوچهر خاصی
 
mkhasi۸۱mathgmail.comدکتر زهرا تندپور
ztondpourgmail.com دکتر علیرضا مصلح تهرانی
 moslehtehrani.iustgmail.com

دکتر فرشته صمدی
fereshteh.smd۹۶gmail.com
 
دکتر الهام فتاحی
elham۸fattahigmail.com
 


 دکتر سید حمید حاجی سید جوادی
h.s.javadiaut.ac.ir
 

دکتر هنگامه تمیمی
hengamehtamimigmail.com


 


 

 
 

دفعات مشاهده: 11177 بار   |   دفعات چاپ: 676 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر