میز خدمت دانشجویان دانشکده ریاضی

 | تاریخ ارسال: 1400/11/20 | 

میز خدمت  دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مقطع کارشناسی 
خانم سارا کاویانی
 
شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۱۰
داخلی ۵۴۱۰
آدرس پست الکترونیک:
kavianiiust.ac.ir
 

مقطع کارشناسی دروس سرویسی 
آقای محسن چمنی
 
شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۱۷
داخلی ۵۴۱۷
آدرس پست الکترونیک:
chamaniiust.ac.ir
 

مقطع کارشناسی ارشد 
آقای محمد جعفرپوریان

شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۰۵
داخلی ۵۴۰۵
آدرس پست الکترونیک:
pourianiust.ac.ir
 

امور پژوهشی 
خانم شبنم طالع

شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۰۸
داخلی ۵۴۰۸
آدرس پست الکترونیک:
shtaleiust.ac.ir
 

مسئول دفتر دانشکده
خانم شراره خانعلیزاده
شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۰۰
۷۳۲۲۵۴۰۱
داخلی ۵۴۰۰ , ۵۴۰۱
آدرس پست الکترونیک:
mathiust.ac.ir
 

مسئول مالی
خانم هاجربختیاری

 
شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۲۲
داخلی ۵۴۲۲
آدرس پست الکترونیک:
bakhtiyarihiust.ac.ir
 

مسئول وب سایت دانشکده
خانم الگا غازاریان

 
شماره تماس مستقیم:
۷۳۲۲۵۴۹۲
داخلی ۵۴۹۲
آدرس پست الکترونیک:
ghazarianiust.ac.ir
 


دفعات مشاهده: 1618 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر