دانشکده مهندسی شیمی- معاونت آموزشی
معاونت اموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دکتر احد قائمی 

 

پیام معاون آموزشی

  خدایا بر دانش ما بیفزا و ما را در استفاده صحیح از آن یاری فرما

  اینک که در این مرحله از دانش‌اندوزی در دانشکده مهندسی‌شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران حضور دارید، فرصتی دست داده است تا از فضای آموزشی مجهز و تدریس اساتید این دانشکده بهره‌مند گردید. امید است با غنیمت شمردن این فرصت و به شکرانه الطاف الهی، با تلاش و همت والای خود به کسب علم و دانش و مهارت‌هایی بپردازید که پس از فارغ‌التحصیلی برای خدمت به کشور عزیزمان به آن نیازمند می‌باشید.

وظایف معاون آموزشی:

  - اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

  - برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

  - نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

  - تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

  - رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

  - ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

  - نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه

  - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

  - نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

  - تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.5914.7773.fa.html
برگشت به اصل مطلب