[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر احمد رهبر ::
 | تاریخ ارسال: 1392/10/25 | 

             رتبه دانشگاهی: دانشیار

             گرایش : فرایندهای جداسازی

             تلفن دفتر :73228706

             تلفن دانشکده 77240496

             دورنگار دانشکده 77240495

              E-mail: ahmadrahbar[at]iust.ac.ir

google scholar

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

 • دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، سال اخذ 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرآیندهای جداسازی ، دانشگاه تهران ،سال اخذ 1384
 • کارشناسی مهندسی شیمی- طراحی فرآیندهای صنایع نفت ، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال اخذ 1382

    سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از بهمن ماه سال 1389 تا کنون

    سوابق تدریس دانشگاهی

 •   انتقال جرم (مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ گروه مهندسی شیمی
 •   آزمایشگاه انتقال حرارت (مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ گروه مهندسی شیمی
 •   انتقال جرم مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران)
 •   زبان تخصصی نفت و گاز (مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران)
 •   انتقال و توزیع گاز (مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی گاز)
 •   مبانی طراحی شبکه گاز (مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی گاز)

    نمونه مقالات مجلات و کتب منتشر شده

  مقالات ISI :

Intensification of gadolinium (III) separation by effective utilization of nanoliquids in supported liquid membrane using Aliquat 336 as carrier BM Tehrani, A Rahbar-Kelishami Chemical Papers 72 (12), 3085-3092, 2018
Preparation of carbon molecular sieves and its impregnation with Co and Ni for CO2/N2 separation, M Hemmat, A Rahbar-Kelishami, MH Vakili, International Journal of Environmental Science and Technology 15 (10), 2213-2228, 2018
Evaluation of the emulsion liquid membrane performance on the removal of gadolinium from acidic solutions, P Davoodi-Nasab, A Rahbar-Kelishami, J Safdari, H Abolghasemi,Journal of Molecular Liquids 262, 97-103, 2018
Supported Liquid Membrane in Metal Ion Separation: An Overview, M Amini, A Rahbar-Kelishami, M Alipour, O Vahidi, Journal of Membrane Science and Research 4 (3), 121-135, 2018
Selective separation and enrichment of neodymium and gadolinium by emulsion liquid membrane using a novel extractant CYANEX® 572, P Davoodi-Nasab, A Rahbar-Kelishami, J Safdari, H Abolghasemi, Minerals Engineering 117, 63-73,2018
Application of emulsion nanofluids membrane for the extraction of gadolinium using response surface methodology, P Davoodi-Nasab, A Rahbar-Kelishami, J Safdari, H Abolghasemi,Journal of Molecular Liquids 244, 368-373, 2017
Impacts of SiO2 and MgO nanoparticles on mass transfer performance of batch liquid-liquid extraction,MS Sepehri Sadeghian, D Abooali, A Rahbar-Kelishami
Inorganic and Nano-Metal Chemistry 47 (5), 677-680, 2017
Performance of sunflower oil as green solvent for Cr (VI) extraction using supported liquid membrane, S Mohebali, M Nazari, A Rahbar-Kelishami, P Davoodi-Nasab
DESALINATION AND WATER TREATMENT 64, 173-178, 2017
Zinc and nickel adsorption onto a low-cost mineral adsorbent: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies, A Emami, A Rahbar-Kelishami, Desalination and Water Treatment 57 (46), 21881-21892, 2016
Removal of crystal violet from aqueous solution using surfactant modified glass waste: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies, S Sooki, R Norouzbeigi, A Rahbar-Kelishami, Desalination and Water Treatment 57 (38), 18076-18086, 2016
The Effect of Nanoparticles on Liquid Holdups in a Randomly Packed Liquid-Liquid Extraction Column, G Nematbakhsh, A Rahbar Kelishami, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal …, 2016
The effect of size and concentration of nanoparticles on the mass transfer coefficients in irregular packed liquid–liquid extraction columns , G Nematbakhsh, A Rahbar-Kelishami, Chemical Engineering Communications 202 (11), 1493-1501, 2015
Cu (II) adsorption onto Platanus orientalis leaf powder: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies , S Abadian, A Rahbar-Kelishami, R Norouzbeigi, M Peydayesh, Research on Chemical Intermediates 41 (10), 7669-7681, 2015
The effect of type and concentration of nano-particles on the mass transfer coefficients: experimental and Sherwood number correlating , A Rahbar-Kelishami, SN Ashrafizadeh, M Rahnamaee , 2015, Separation Science and Technology 50 (12), 1776-1784
Solvent extraction of thorium from nitrate medium by TBP, Cyanex272 and their mixture , M Shaeri, M Torab-Mostaedi, AR Kelishami, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 303 (3), 2093-2099 , 2015
A novel approach for calculating packed column height based on new correlation of mass transfer coefficient, A Rahbar-Kelishami, H Bahmanyar, Z Hajamini, Polish Journal of Chemical Technology 17 (1), 48-54, 2015
Adsorption of methylene blue onto Platanus orientalis leaf powder: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies, M Peydayesh, A Rahbar-Kelishami
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 21, 1014-1019 , 2015
New predictive correlation for mass transfer coefficient in structured packed extraction columns, A Rahbar-Kelishami, H Bahmanyar
Chemical Engineering Research and Design 90 (5), 615-621, 2012
Prediction of enhancement factor for mass transfer coefficient in regular packed liquid–liquid extraction columns ,A Rahbar, Z Azizi, H Bahmanyar, MA Moosavian
The Canadian Journal of Chemical Engineering 89 (3), 508-519, 2011
 Prediction of mass transfer coefficients in regular packed columns, AR Kelishami, H Bahmanyar, MA Mousavian, Chemical Engineering Communications 198 (8), 1041-1062, 2011
Development of an effective diffusivity model for regular packed liquid extraction columns , AR Kelishami, H Bahmanyar, L Nazari, MA Moosavian
Aust. J. Basic Appl. Sci 3, 407-417 , 2009
ISC
A comparative study of malachite green removal from an aqueous solution using raw and chemically modified expanded perlite , E Rostami, R Norouzbeigi, A Rahbar-Kelishami, Journal of Particle Science & Technology 3 (2), 79-87 , 2017


 
Investigation of mass transfer coefficients in irregular packed liquid-liquid extraction columns in the presence of various nanoparticles, A Vesal, A Rahbar-Kelishami, T Mohammadi, Journal of Particle Science & Technology 3 (2), 113-120 , 2017
Removal of crystal violet from aquatic environment by surfactant-modified dolomite , M Arabpour, A Rahbar-Kelishami, R Norouzbeigi, Journal of Particle Science & Technology 2 (3), 173-182 ,2016
 
Investigation of packing effect on mass transfer coefficient in a single drop liquid extraction column, Z Azizi, A Rahbar, H Bahmanyar
Iranian Journal of Chemical Engineering 7 (4), 3-11 , 2010
 
تصحیح ایزوترم لانگمویر در فرآیندهای جذب سطحی وابسته به pH
علی علی­پور نجمی ، رضا ظاهر بومی، احمد رهبر کلیشمی
علوم و مهندسی جداسازی، 6، 59-68و1393.
جذب سطحی فلز سرب از محلول آبی توسط نانو ذرات هسته-پوسته Fe3O4MnO2 به روش سطح پاسخ
امیر اشرفی، احمد رهبر کلیشمی  و هادی شایسته
فصلنامه نانومواد، 30، 107-119و 1396.
مطالعه مقایسه ای دو حلال دی متیل فرم آمید و دی متیل سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل
محمد دانا، شاهرخ شاه حسینی، محمد امین ثباتی، احمد رهبر کلیشمی
پژوهش نفت، 96، 34-45، 1396.
شبیه‌سازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج مایع- مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک

سپیده رشدی، نورالله کثیری، احمد رهبر کلیشمی
پژوهش نفت، 98، 60-48، 1397.
 

مقالات کنفرانس:
 1. شبیه سازی رفتار تغییر شکلی و انتقال جرمی قطره بالا رونده در سیال ساکن، 1395 بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
 2. Transient and steady state velocity of n-Butyl acetate single droplet in water using CFD simulation, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015
 3. شبیه سازی CFD هیدرودینامیکی صعود قطرات بوتانول استخراج مایع – مایع، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‏ها 1395.
 4.  Performance Study of Neodymium Extraction by Carbon Nanotubes Assisted Emulsion Liquid Membrane Using Response Surface Methodology, 19th International Conference on Separation and Purification Technology, 2017.
 5. پیشنهاد یک ایزوترم جذب سطحی جدید و مقایسه آن با ایزوترم­های دیگر،دومین همایش ملی فناوری‏های نوین در کنترل آلودگی‏های محیط‏زیست1392
 6. مدلسازی ریاضی جذب مس در برج بستر ثابت با مدل شبکه عصبی و مدلهای توماس و یوون-نلسون،دومین همایش ملی فناوری‏های نوین در کنترل آلودگی‏های محیط‏زیست1392
 7. ارائه ایزوترم جدید برای پیش بینی جذب سطحی یونهای فلزی سنگین مختلف بوسیله نانو جاذبها، دومین همایش ملی فناوری‏های نوین در کنترل آلودگی‏های محیط‏زیست1392
 8. بررسی ایزوترمهای جذب فلز سرب بر روی انواع جاذبها و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی، چهارمین همایش ملی آب، پساب و پسماند1392
 9. پیش بینی حداکثر میزان جذب یون سرب با شبکه عصبی مصنوعی،پژوهشهای محیط زیست ایران 1392
 10. مطالعه و بررسی هلدآپ و سرعت مشخصه در ستون های ضربه ای، نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 1392
 11. مطالعه و بررسی طغیان و اندازه قطره در ستون های ضربه ای، نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 1392
 12. مطالعه و بررسی مدل های ریاضی انتقال جرمی ستون های مکانیکی همزن دار در فرایند استخراج مایع – مایع، نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 1392
 13. مطالعه و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در ستون اولدشو- راشتون، دومین همایش ملی مهندسی فرآیند ،پالایش و پتروشیمی 1393.
 14. مطالعه و بررسی فرآیند استخراج مایع-مایع پیشرفته با استفاده از مایعات یونی، دومین همایش ملی مهندسی فرآیند ،پالایش و پتروشیمی 1393.
 15. مطالعه و بررسی مایعات یونی و کاربرد آن‌ها در فرآیندهای جداسازی، دومین همایش ملی مهندسی فرآیند ،پالایش و پتروشیمی 1393.
 16. استخراج با حلال دیسپرسیوم در محیط اسید نیتریکی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، 1393.
 17. استفاده از فشار اشباع در مدل کردن جذب سطحی، اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی 1393.
 18. مروری بر استخراج توریم به عنوان سوخت راکتورهای هسته ای و بررسی پارامترهای موثر در استخراج آن، اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی 1393.
 19. افزایش برداشت نفت بوسیله میکروب‌ها، دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت، دیماه 1383.
 20. تأثیر پرکن‌ها بر ضرایب انتقال جرم در فرایند استخراج مایع-مایع برای اندازه‌های مختلف قطرات، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، 1384.
 21. بررسی مقدماتی استفاده از گاز طبیعی فشرده بعنوان سوخت موتورسیکلت‌ها، اولین همایش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، 1384.
 22. مدلسازی تبدیل متان در فرایند رفرمینگ با بخار در حضور غشاء پالادیم و بررسی اثر حذف هیدروژن بر بازده واکنش، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، 1385.
 23. بررسی انتقال حرارت از یک تانکر قیر با مقطع بیضی درجریان عرضی، دومین همایش منطقه‌ای مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، 1386.
   
  مقالات  ISC
 1. تصحیح ایزوترم لانگمویر در فرآیندهای جذب سطحی وابسته به pH، نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی جداسازی13دوره ششم، شماره 2، 59-68، 1393
 2. ارایه مدل جدید برای محاسبه ضریب نفوذ برخی گازها در آب، مجله فرآیند نو، شماره 49، 19-27، 1394
دفعات مشاهده: 21028 بار   |   دفعات چاپ: 1075 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4623