پایان نامه های هدایت شده کارشناسی ارشد

  1. سنتز مشتقات 2-هیدروکسی-1،4- نفتوکینون با واکنش سه جزئی توسط کاتالیزور نانو پروس MCM-41 (سروش شعبانی، 30/07/1391)

  2. واکنش تراکم آلدولی با استفاده از کاتالیزورهای نانوپروس اصلاح شده (الهام نیستانی نایینی، 12/07/1391)

  3. تهیه دیاستومرگزین مشتقات بتا- آمینو کربونیل و بتا- هیدروکسی کربونیل در محلول آبی اسید فرمیک (سمانه خداشناس، 11/07/1391)

  4. محافظت الکل ها به شکل تریتیل اتر تحت شرایط بدون حلال و محافظت زدایی آن ها در مجاورت نانو کاتالیزور MCM-41-SO3H (زینب غلامزاده، 11/07/1391)

  5. سنتز تیومورفولیدها در حضور نانو پروس سیلیکاتی MCM-41-SO3H (مشاور، لیلا رمضانی، 19/07/1391)

  6. استفاده از کیتوسان تثبیت شده برروی مزوپروس های سیلیکاتی به عنوان جاذب زیستی جهت حذف ترکیبات گوگردی در صنعت نفت (لیلا مطلق، مهر 1391)

  7. بررسی واکنش استرکر تک ظرفی کاتالیزه شده با نمک های فتالایمید – N – اکسیل ( جمال بدری ، 31/01/1390)

  8. انجام واکنش مانیخ در محیط حلال های یونی با بهرو گیری از برخی نانو کاتالیزورهای اصلاح شده مثل B-MCM-41 و AL-MCM-41 (آمنه یعقوبی ارزفونی، 14/12/1389)

  9. سنتز مؤثر ایمین ها با استفاده از نانو کاتالیزور MCM-41-SO3H و بررسی افزایش TMSCN به آنها در حضور کاتالیزور تترابوتیل آمونیوم فتالایمید – N – اکسیل ( الهام علی ، 11/12/1389)

  10. سنتز و بررسی خواص نوری لنز پلیمری داخل چشمی (IOL) ( عبدالحمید اری دره صادقی ، 10/08/1389)

  11. تهیه و شناسایی نانوذرات پورفیرین و بررسی فعالیت کاتالیزوری ان ها در اکسایش بنزیل الکل ها (انسیه غلامرضاپور، 16/12/ 1388)

  12. محافظت زدایی-اکسیداسیون بنزیل سیلیل اترها .. (مهدی جواهری، 18/11/1388)

  13. بررسی نوع ومیزان غلظت آغازگرها بر پلیمریزاسیون استرهای اکریلیک (بهاره وهاج، 20/11/1388)

  14. محافظت گروه کربونیل به صورت مشتق انامین و محافظت زدایی کربونیل ها از مشتقات اکسیم به وسیله برم گازی (مهراوه سیدعلیخانی، 10/10/1387)

  15. بررسی واکنش سیانو سیلیل دار کردن ترکیبات کربونیل با استفاده از کاتالیزوز پتاسیم پارا تولوئن سولفینات در شرایط بدون حلال (مهدی فرهمند، 12/09/ 1387)

  16. سنتز مشتقات کربونیل و بازیافت آن ها از این مشتقات به روش بدون حلال (جواد مختاری علی آباد، 28/03/ 1387)

  17. بررسی سنتز 2-آمینو 2-کرومن ها و 7-آمینو-5-آریل-6-سیانو-5،1-دی هیدرو- H - پیرانو[2و3- -[ d پیریمیدین- H 3)-4 ، 2 -دی اون ها در شرایط بدون حلال (سارا مشکوری، 29/07/1387)

  18. سنتز 2-آریل و 2-آلکیل بنزو تیازول ها در شرایط بدون حلال در حضور هوا (نازنین صداقت، 25/09/1387)

  19. بررسی خصلت کاتالیزوری نمک تترااتیل آمونیوم -2-آمینوکربونیل بنزوات در واکنش های سیانو سیلیل دار شدن ترکیبات کربونیل و سیکلوتریمریزاسیون ایزوسیانات ها (سولماز ثاقب اصل،26/09/1387)

  20. سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیتیکی نانو کاتالیزور تیتانیوم اکسید دوپه شده با وانادیوم ( محبوبه زنگنه،07/08/ 1385)


دفعات مشاهده: 12289 بار   |   دفعات چاپ: 2534 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 126 بار   |   1 نظر