اساتید گروه استخراجی

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا ابوطالبی

 

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه مک گیل

زمینه تخصصی: مدلسازی فرآیندهای مواد، استخراج و تصفیه فلزات، متالورژی فرآیند


 

 

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۶

E-mail: mrezabiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمد شیخ شاب بافقی

محل تحصیل: ژاپن، دانشگاه ناگویا

زمینه تخصصی: متالورژی استخراجی، بازیافت مواد، متالورژی شیمیائی

 

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۹

E-mail: msbafghiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر منصور سلطانیه

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه تورنتو

زمینه تخصصی: مهندسی سطح، فرایندهای پیرومتالورژی، سنتز مواد

 

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۰۷

E-mail: mansour_soltaniehiust.ac.ir 

AWT IMAGE

 دکتر سید حسین سیدین

 

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه مک گیل

زمینه تخصصی: شبیه‌سازی کامپیوتری فرآیندهای متالورژی، انتقال حرارت و جرم در مواد

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۲

E-mail: seyedeiniust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مسعود گودرزی

 

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه تورنتو

زمینه تخصصی: استخراج تیتانیم، جوشکاری، شبیه‌سازی فرآیندهای متالورژیکی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۷

E-mail: mgoodarziiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر علیرضا ذاکری

محل تحصیل: ژاپن، دانشگاه توهوکو

زمینه تخصصی: استخراج و تصفیه فلزات، سینتیک و ترمودینامیک مواد، فرآوری مکانوشیمیایی مواد

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۴

E-mail: zakeriaiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر ماندانا عادلی

محل تحصیل: ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی: استخراج فلزات, سنتز احتراقی

سرپرست آزمایشگاه تغلیظ و کانه آرایی
 

رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۴۴

E-mail: adelimiust.ac.ir

محل تحصیل: ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تخصصی: مهندسی سطح، استخراج و فرآوری فلزات، نانوکامپوزیت های زمینه فلزی

مدیر گروه تولید و فراوری مواد فلزی
رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۷
E-mail: haghajaniiust.ac.ir

AWT IMAGE دکتر سمیه اعلم الهدی
محل تحصیل: ایران, دانشگاه تهران
زمینه تخصصی: نانوکامپوزیتها, آسیاکاری مکانیکی, مواد مغناطیسی, سنتز نانومواد
مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد
رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۵
E-mail: alamolhodaiust.ac.ir
دکتر سید مرتضی مسعودپناه
 محل تحصیل: ایران, دانشگاه تهران
زمینه تخصصی: سنتز نانو مواد، مواد مغناطیسی و لایه نشانی شیمیایی و فیزیکی

معاون پژوهشی دانشکده
مدیر سایت کامپیوتر دانشکده  
سرپرست آزمایشگاههای گروه تولید و فراوری مواد فلزی

 
رتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۶
E-mail: masoodpanahiust.ac.ir

دفعات مشاهده: 5138 بار   |   دفعات چاپ: 935 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر