کتاب‌هاى تازه
  مدل سازی سیستم های انرژی
  الزمات تداوم کسب و کار وخدمات در پدیده شیوع ویروس کرونا
  بررسی روشهای نوین خنک کاری قطعات وبردهای الکتریکی
  کتاب نیروگاه های زباله سوز پسماند به انرژی
  بررسی فنی ،اقتصادی وزیست محیطی پدیده گرد وغبار وتآثیرات آن برسیستم های انرژی
    عنوان بخش کتاب
    کتاب  22
کتاب‌هاى برتر
 طراحی،اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زیر سیستمهای فضاپیما
 پرتاب، پیشرانه، مدل­های هزینه، مهندسی سیستم و مدیریت فضاپیما
 کامپوزیت‌های زمینه فلزی
 مقدمه ای بر اکسیداسیون دما بالای فلزات
 اکسید گرافن،مبانی فیزیکی وکاربردها
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌