دفاعیه کارشناسی ارشد -گروه مهندسی فناوری نانو - خانم زهرا اهرستانی

 | تاریخ ارسال: 1403/1/19 | 


خانم زهرا اهرستانی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای امیرحسین تاجریزی

 | تاریخ ارسال: 1402/12/8 | 


آقای امیرحسین تاجریزی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 233 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای هاشم مذهب

 | تاریخ ارسال: 1402/12/7 | 

آقای هاشم مذهب - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم آناهیتا بیگی جوزم

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 


خانم آناهیتا بیگی جوزم - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 359 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای هادی پور عاطفی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 | 


آقای هادی پور عاطفی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 362 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای ابوالحسن علیشاهی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 

آقای سید امیرحسین موسوی‌خواه - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 364 بار   |   دفعات چاپ: 82 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم سیده پرنیان حسینی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 


خانم سیده پرنیان حسینی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 416 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم سیده سارا مرتضوی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/27 | 


خانم سیده سارا مرتضوی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای علیرضا صادقی فرد

 | تاریخ ارسال: 1402/10/26 | 

آقای علیرضا صادقی فرد - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 379 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم پریا سادات خلیل نسب

 | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 


خانم پریا سادات خلیل نسب - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش