دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای امیرحسین تاجریزی

 | تاریخ ارسال: 1402/12/8 | 


آقای امیرحسین تاجریزی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای هاشم مذهب

 | تاریخ ارسال: 1402/12/7 | 

آقای هاشم مذهب - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم آناهیتا بیگی جوزم

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 


خانم آناهیتا بیگی جوزم - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای هادی پور عاطفی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 | 


آقای هادی پور عاطفی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای ابوالحسن علیشاهی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 

آقای سید امیرحسین موسوی‌خواه - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم سیده پرنیان حسینی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 


خانم سیده پرنیان حسینی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 239 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم سیده سارا مرتضوی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/27 | 


خانم سیده سارا مرتضوی - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 254 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای علیرضا صادقی فرد

 | تاریخ ارسال: 1402/10/26 | 

آقای علیرضا صادقی فرد - گروه مهندسی فناوری ماهواره
 

دفعات مشاهده: 263 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم پریا سادات خلیل نسب

 | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 


خانم پریا سادات خلیل نسب - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی
 

دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای آرمین شماعی زاده

 | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 


آقای آرمین شماعی زاده - گروه مهندسی فناوری نانو
 

دفعات مشاهده: 313 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش