[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر تورج محمدی ::
 | تاریخ ارسال: 1393/2/8 | 

AWT IMAGE

            رتبه دانشگاهی: استاد

            گرایش : فرایندهای جداسازی

            تلفن دفتر : ۷۳۲۲۸۷۲۳

            تلفن دانشکده  ۷۷۲۴۰۴۹۶

            دورنگار دانشکده ۷۷۲۴۰۴۹۵

google scholar      

  E-mail :torajmohammadi[at]iust.ac.ir

مشخصات فردی

تحصیلات

 •   مقطع کارشناسی : رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت - اهواز - ایران
 •   مقطع کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران - تهران - ایران
 •   مقطع دکتری : رشته مهندسی شیمی دانشگاه NSW سیدنی - استرالیا
 •   عنوان پروژه دکتری : ساخت غشا‏های مرکب برای استفاده در باطری وانادیم

  سوابق شغلی

مجتمع صنعتی شهید همت ۱۳۶۹-۱۳۶۷ پژوهشگر
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۵ استادیار
مدیر گروه طراحی فرآیندهای صنایع نفت ۱۳۷۷ ۱۳۸۱
مدیر گروه صنایع شیمیایی معدنی ۱۳۸۱ ۱۳۸۴
مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه و تربیت بدنی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰ دانشیار
مدیر کل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت ۱۳۸۲ ۱۳۸۴
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۴ استاد
رئیس دانشکده مهندسی شیمی ۱۳۸۵ ۱۳۸۸
معاون پژوهش و فناوری ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۶ استاد ممتاز
مدیر قطب علمی ساخت غشاها و طراحی، راهبری و
نگه داری فرآیندهای غشایی
۱۳۹۸ تاکنون
 
تجربیات آموزشی                                                
۱) مکانیک سیالات۱                                               
۲) مکانیک سیالات دوفازی                       
۳) مکانیک سیالات پیشرفته               
۴) رئولوژی پیشرفته                       
۵) انتقال حرارت کاربردی                                                      
۶) فرایندهای جداسازی غشایی         
۷) روشهای خاص جداسازی    
تجربیات پژوهشی
 
 • ساخت غشاهای مختلف     
 • بهینه سازی فرایند های غشایی مختلف 
 • طراحی فرایندهای غشایی مختلف
 • روشهای جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست     
 • تصفیه پسابهای صنعتی                                                      
 • جریانهای دو فازی              
 • فرآیندهای الکتروشیمیایی
  تعداد پایان‌نامه‌های هدایت شده
 • کارشناسی ارشد بیش از ۲۰۰
 • دکترا بیش از ۱۵
 • فوق دکترا ۵  
افتخارات
 • - انتخاب پایان‏نامه دکتری به عنوان پایان‏نامه ممتاز (۱۹۹۶)
 • - انتخاب به عنوان فارغ‏التحصیل ممتاز و دریافت جایزه از مقام محترم ریاست جمهوری (۱۳۷۷)
 • - انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی شیمی (۱۳۷۷)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۲)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۳)
 • - انتخاب به عنوان سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی رتبه اول در دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۳)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۴)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۵)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۶)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۷)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۸)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۹)
 • - انتخاب به عنوان استاد راهنمای برتر ایران (پانزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی۱۳۹۱)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۱)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر ایران (چهاردهمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال۱۳۹۲)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۲)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۴)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۵)
 • - انتخاب به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۶)
 • - اخذ کرسی پژوهشی "بکار گیری فناوری های غشایی (تصفیه آب و پساب)" بنیاد علم ایران  (۱۳۹۶)
 • - انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شیمی (۱۳۹۶)
 
شناسه های پژوهشی
Researcher ID = R-۶۴۰۷-۲۰۱۷
ORCID = ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۴۵۵-۳۲۵۴
Author ID = ۷۰۰۳۸۶۶۹۷۰
کتب منتشر  شده
 1. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Carbon nanotubes membranes, Nanomaterials and Nanotechnology, One Central Press, ۲۰۱۶.
 2. Toraj Mohammadi, Maryam Tavakolmoghadam, Applications of Membrane Processes in Wastewater Treatment, Environmental Science and Engineering, One Central Press, ۲۰۱۶.
 3. Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Takeshi Matsuura, Methods for the Preparation of Organic–Inorganic Nanocomposite Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cells, Organic–Inorganic Composite Polymer Electrolyte Membranes, Springer International Publishing, ۲۰۱۷.
 4. Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Fundamentals and measurement techniques for gas transport in polymers, Transport Properties of Polymeric Membranes, Elsevier, ۲۰۱۸.
 5. Toraj Mohammadi, Mashallah Rezakazemi, Mohtada Sadrzadeh, Separation via pervaporation techniques through polymer membranes, Transport Properties of Polymeric Membranes, Elsevier, ۲۰۱۸.
 6. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Antifouling properties of polyethersulfone membranes containing graphene oxide, Membrane Bioreactors and fouling: A Review and Directions for Reaserch, Nova Science Publishers, ۲۰۱۸.
 7. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Barrier, Diffusion, and Transport Properties of Rubber Nanocomposites Containing Carbon Nanofillers, Carbon-Based Nanofillers and their Rubber Nanocomposites: Fundamentals and Applications, Elsevier, ۲۰۱۹.
 8. Toraj Mohammadi, Mohtada Sadrzadeh, Editors, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Elsevier, ۲۰۱۹.
 9. Toraj Mohammadi, Samaneh Khanlari, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Transport phenomena through nanocomposite membranes, Elsevier, ۲۰۱۹.
 10. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Samaneh Khanlari, Nanocomposite Membranes for Water and Gas Separation, Development of advanced nanocomposite membranes by carbon-based nanomaterials (GO, CNT, and CNC), Elsevier, ۲۰۱۹.
 11. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Polymer Nanocomposite Membranes for Pervaporation, Carbon nanotubes-polymer nanocomposite membranes for pervaporation, Elsevier, ۲۰۱۹.
 12. Toraj Mohammadi, Zahra Shabani, Soheil Zarghami, Nanotechnology in the Beverage Industry: Fundamentals and Applications, Nanomaterials for fouling-resistant RO membranes, Elsevier, ۲۰۲۰.
 13. Toraj Mohammadi, Rozita M Moattari, Nanotechnology in the Beverage Industry: Fundamentals and Applications, Nanostructured membranes for water treatments, Elsevier, ۲۰۲۰.
 14. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Modeling in Membranes and Membrane-Based Processes, Application of Molecular Dynamics Simulation to Study the Transport Properties of Carbon Nanotubes-Based Membranes, Wiley-Scrivener press, ۲۰۲۰.
 15. Toraj Mohammadi, Rozita M Moattari, Remediation of Heavy Metals, Hybrid adsorbents for dye removal from wastewater: A review, Springer, ۲۰۲۰.
 16. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Sustainable Materials and System for Water Desalination, Membrane fouling in desalination, Springer, ۲۰۲۰.
 17. Toraj Mohammadi, Maryam Ahmadzadeh Tofighy, Advanced carbon nanomaterials as adsorbents, Advanced nanomaterials, Advances in Material Research and Technology, Springer, in press, ۲۰۲۰.
 18. Toraj Mohammadi, Mohammad Sadegh Nabavi, Fariba Sadat Kamelian, Zeolite membrane for pervaporation, Low cost ceramic membranes: Materials and processes, Springer, in press, ۲۰۲۰.
 19. Toraj Mohammadi, Mohammad Sadegh Nabavi, Fariba Sadat Kamelian, Oily wastewater treatment using mullite and mullite-alumina membranes, Low cost ceramic membranes: Materials and processes, Springer, in press, ۲۰۲۰.
مقالات منتشر شده  در مجلات ملی و بین‌المللی
 1. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacos, Characterization of a novel composite membrane for redox flow battery applications, Journal of Membrane Science, ۹۸, ۷۷, ۱۹۹۵.
 2. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Preparation of sulfonated composite membranes for vanadium redox flow battery applications, Journal of Membrane Science, ۱۰۷, ۳۵, ۱۹۹۵.
 3. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Use of polyelectrolytes for incorporation of ion exchange groups in composite membranes for vanadium redox flow battery applications, Journal Power Source, ۵۶, ۹۱, ۱۹۹۵.
 4. T. Mohammadi, V. Haddadi- Asl, Effect of processing methods and conditions on properties of conductive carbon- polyolefins composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, ۵, ۱۵۳, ۱۹۹۶.
 5. T. Mohammadi, M. Skyllas Kazacoz, Evaluation of chemical stability of some membranes in the vanadium solution, Journal Applied Electrochemistry, Vol. ۲۷, No. ۲, ۱۵۳, ۱۹۹۷.
 6. T. Mohammadi, V. Haddadi- Asl, Modification of a composite membrane for redox flow battery applications, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, ۶, ۴۳, ۱۹۹۷.
 7. T. Mohammadi, S.C.Cheing, M. Skyllas Kazacoz, Water transport study across commercial ion exchange membranes in vanadium redox flow battery, Journal of Membrane Science, ۱۳۳, ۱۵۱, ۱۹۹۷.
 8. T. Mohammadi, Modification of anion exchange membranes for vanadium redox flow battery applications, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۰, No. ۵, ۱۹, ۱۹۹۹.
 9. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Kazemimoghadam, Chemical cleaning of reverse osmosis membranes, Desalination, ۱۳۴, ۷۷, ۲۰۰۱.
 10. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S. S. Madaeni, Chemical cleaning of a polyamide membrane, Desalination, ۱۳۹, ۳۸۱, ۲۰۰۱.
 11. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Taghipur, Recovery of UF membranes fouled in milk industries, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۳, No. ۲, ۱۴۵, ۲۰۰۲.
 12. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, Effect of operation condition on membrane fouling during ultrafiltration of gelatin solution, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۳, No. ۴, ۲۰۰۲.
 13. T. Mohammadi, A. Pak, Making zeolite A membrane from kaolin by electrophoresis, Microporous and Mesoporous Materials, Vol. ۵۶, No. ۱, ۸۱, ۲۰۰۲.
 14. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Kazemimoghadam, Investigation of membrane fouling, Desalination, ۱۵۳, ۱۵۵, ۲۰۰۲.
 15. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S.S. Madaeni, Hydrodynamic factors affecting flux and fouling during reverse osmosis of seawater, Desalination, ۱۵۱, ۲۳۹, ۲۰۰۲.
 16. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. Kazemimoghadam, Pervaporation separation of water - acetic acid mixtures, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۳, No. ۵, ۱۵۱, ۲۰۰۲.
 17. T. Mohammadi, A. Pak, Effect of calcination temperature of kaolin as a support for zeolite membranes, Separation and Purification Science, ۳۰, ۲۴۱, ۲۰۰۳.
 18. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, M Saadabadi, Modeling of membrane fouling and flux decline in reverse osmosis during separation of oil in water emulsions, Desalination, ۱۵۷, ۳۶۹, ۲۰۰۳.
 19. T. Mohammadi, A. Kaviani, Water shortage and seawater desalination by electrodialysis, Desalination, ۱۵۸, ۲۶۷, ۲۰۰۳.
 20. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, S. S. Madaeni, Cleaning of RO membranes, International Journal of Engineering Science, Vol. ۱۴, No. ۴, ۱۷۵, ۲۰۰۳.
 21. T. Mohammadi, S. S. Madaeni, M. Mahdyarfar, M. Kazemimoghadam, Effect of operating conditions and chemicals on ultrafiltration membrane fouling, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Vol. ۲۷, No. B۲, ۲۰۰۳.
 22. T. Mohammadi, Desalination is being essential for many Arab countries, AWWM, May/June, ۴۸, ۲۰۰۳.
 23. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, A. Pak, Dehydration of water/۱-۱-dimethylhydrazine mixtures by zeolite membranes, Microporous and Mesoporous Materials, ۷۰, ۱۲۷, ۲۰۰۴.
 24. T. Mohammadi, A. Esmaeelifar, Wastewater treatment of a vegetable oil factory by ultrafiltration, Desalination, ۱۶۶, ۳۲۹, ۲۰۰۴.
 25. T. Mohammadi, A.Razmi, M. Sadrzadeh, Effect of operating parameters on Pb۲+ separation from wastewater using electrodialysis, Desalination, ۱۶۷, ۳۷۹, ۲۰۰۴.
 26. T. Mohammadi, A. Pak, Mehrdad Karbassian and Masoud Golshan, Effect of operating conditions on microfiltration of oil-water emulsion by a kaolin membrane, Desalination, ۱۶۸, ۲۰۱, ۲۰۰۴.
 27. T. Mohammadi, A. Moheb, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of copper ions by electrodialysis using Taguchi experimental design, Desalination, ۱۶۹, ۲۱, ۲۰۰۴.
 28. T. Mohammadi,  A. Moheb, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Modeling of metal ion removal from wastewater by electrodialysis, Separation and Purification Technology, Vol. ۴۱, No. ۱, ۷۳, ۲۰۰۵.
 29. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation of dilute alcoholic mixtures using PDMS membrane, Chemical Engineering Science, ۶۰, ۱۸۷۵, ۲۰۰۵.
 30. T. Mohammadi, M. Akbarabadi, Separation of ethylene glycol solution by vacuum membrane distillation (VMD), Desalination, ۱۸۱, ۳۵, ۲۰۰۵.
 31. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Separation of water/UDMH mixtures using hydroxysodalite zeolite membranes, Desalination, ۱۸۱, ۱, ۲۰۰۵.
 32. T. Mohammadi, A. Esmaeelifar, Wastewater treatment of a vegetable oil factory by a hybrid ultrafiltration-activated carbon process, Journal of Membrane Science, ۲۵۴, ۱۲۹, ۲۰۰۵.
 33. T. Mohammadi, A. Kohpeyma, M. Sadrzadeh, Mathematical modeling of flux decline in ultrafiltration, Desalination, ۱۸۴, ۳۶۷, ۲۰۰۵.
 34. T. Mohammadi, A. Pak, Z. Nourian, M. Taherkhani, Experimental design in Mullite microfilter preparation, Desalination, ۱۸۴, ۵۷, ۲۰۰۵.
 35. T. Mohammadi, A. Ezzati, E. Gorouhi, Separation of water in oil emulsions using microfiltration, Desalination, ۱۸۵, ۳۷۱, ۲۰۰۵.
 36. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation of dilute alcoholic mixtures using PDMS membrane, Chemical Engineering Science, ۶۰, ۱۸۷۵, ۲۰۰۵.
 37. T. Mohammadi, O. Ghaffari Nik, A. Bakhshi, Effect of Operating Conditions on Pervaporation of Methanol-Water Mixtures, Membrane Technology, Part ۱, November, ۲۰۰۶.
 38. T. Mohammadi, O. Ghaffari Nik, A. Bakhshi, Effect of Operating Conditions on Pervaporation of Methanol-Water Mixtures, Membrane Technology, Part ۲, December, ۲۰۰۶.
 39. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of NaA zeolite membranes for separation of water/UDMH mixtures, Separation and Purification Technology, Vol. ۴۷, No. ۳, ۱۷۳, ۲۰۰۶.
 40. T. Mohammadi, A. Pak, Zeolite NaA membrane synthesis, Desalination, ۲۰۰, ۶۸, ۲۰۰۶.
 41. T. Mohammadi, E. Gorouhi, M. Sadrzadeh, Microfiltration of oily wastewater using PP hydrophobic membrane, Desalination, ۲۰۰, ۳۱۹, ۲۰۰۶.
 42. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, Concentration of L-Lysine Monohydrochloride (L-Lysine-HCl) Syrup Using Vacuum Membrane Distillation (VMD), Desalination, ۲۰۰, ۵۹۱, ۲۰۰۶.
 43. T. Mohammadi, A. Madandar, Effect of permeate pressure on pervaporation of methyl tert-butyl ether/methanol mixtures, Desalination, ۲۰۰, ۳۹۰, ۲۰۰۶.
 44. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Synthesis and characterization of T-type zeolite membrane, Desalination, ۲۰۰, ۷۷, ۲۰۰۶.
 45. T. Mohammadi,  A. Moheb, O. G. Nik, Separation of Ethylene glycol/Water mixtures using NaA zeolite membrane, Chemical Engineering and Technology, ۲۹, ۱۳۴۰, ۲۰۰۶.
 46. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Synthesis of MFI zeolite membranes for water Desalination, Desalination, ۲۰۶, ۵۴۷, ۲۰۰۷.
 47. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Chemical Cleaning of Ultrafiltration Membranes in Milk Industries, Desalination, ۲۰۴, ۲۱۳, ۲۰۰۷.
 48. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Kaviani, Mathematical Modeling of Desalination by Electrodialysis, Desalination, ۲۰۶, ۵۳۸, ۲۰۰۷.
 49. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of monovalent, divalent and trivalent ions from wastewater at various operating conditions using electrodialysis, Desalination, ۲۰۵, ۵۳, ۲۰۰۷.
 50. T. Mohammadi, A. Mosadeghkhah, M. A. Alaee, Effect of sintering temperature and dwell time and pressing pressure on Ba۰.۵Sr۰.۵Co۰.۸Fe۰.۲O۳-δ perovskite-type membranes, Materials and Design, ۲۰۶, ۵۳۸, ۲۰۰۷.
 51. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Razmi, Separation of different ions from wastewater at various operating conditions using electrodialysis, Separation and Purification Technology, ۵۴, ۱۴۷, ۲۰۰۷.
 52. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, R. Nikbakht, Effect of operating parameters on concentration of citric acid using electrodialysis, Journal of Food Engineering, ۸۳, ۵۹۶, ۲۰۰۷.
 53. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, S. M. Kamali, Separation of Hydrogen from Carbon Monoxide Using a Hollow Fiber Polyimide Membrane: Experimental and Simulation, Chemical Engineering and Technology, ۳۰, ۱۴۱۸, ۲۰۰۷.
 54. T. Mohammadi, M. Asghari, R. F. Alamdari, F. Agand, Preparation and Characterization of a Thin Continuous Faujasite Membrane on Tubular Porous Mullite Support, Desalination, ۲۲۰, ۶۵, ۲۰۰۸.
 55. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, Sea Water Desalination Using Electrodialysis, Desalination, ۲۲۱, ۴۴۰, ۲۰۰۸.
 56. T. Mohammadi, A. Pak, Wastewater Treatment of Desalting Units, Desalination, ۲۲۲, ۲۴۹, ۲۰۰۸.
 57. T. Mohammadi, A. Pak, S. M. Hosseinalipour, V. Allahdini, CFD Modeling of Porous Membranes, Desalination, ۲۲۲, ۴۸۲, ۲۰۰۸.
 58. T. Mohammadi, A. Aroujalian, A. Bakhshi, Pervaporation Separation of Binary and Ternary Mixtures with Polydimethylsiloxane Membranes, Journal of Applied Polymer Science, ۱۰۷-۳, ۱۷۷۷, ۲۰۰۸.
 59. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, M. R. Moghbeli, Synthesis and Characterization of Poly (ether block amide) Membranes for Pervaporation of Organic/Aqueous Mixtures, Journal of Applied Polymer Science, ۱۰۷-۳, ۱۹۱۷, ۲۰۰۸.
 60. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, M. R. Moghbeli, Synthesis and Characterization of Poly(ether-block-amide) Membranes, Macromolecular Symposia, ۲۶۴, ۱۲۷, ۲۰۰۸.
 61. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, S. M. Mirfendereski, T. Mazaheri, CO۲ and CH۴ permeation through T-type zeolite membranes: effect of synthesis parameters and feed pressure, Separation and Purification Technology, ۶۱, ۳۱۷, ۲۰۰۸.
 62. T. Mohammadi, M. Peivasti Rezaeian, A. Maadandar, Effect of operating conditions on pervaporation of methanol/methyl tert-butyl ether mixtures, Chemical Engineering and Processing, ۴۷, ۱۰۶۹, ۲۰۰۸.
 63. T. Mohammadi, M. Asghari, R. F. Alamdari, F. Agand, Thin-layer Template-free Polycrystalline Layer of Mordenite Membranes on Cylindrical Mullite Supports, Microporous and Mesoporous Materials, ۱۱۴, ۱۴۸, ۲۰۰۸.
 64. T. Mohammadi, M. Asghari, A. Samimi, M. Fouladi, R. F. Alamdari, F. Agand, Ion-Exchanged zeolite X Membranes: Synthesis and Characterization, Membrane Technology, March, ۲۰۰۸.
 65. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, J. Ivakpour, N. Kasiri, Separation of lead ions from wastewater using electrodialysis: Comparing mathematical and neural network modeling, Chemical Engineering Journal, ۱۴۴, ۴۳۱, ۲۰۰۸.
 66. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, M. Sadrzadeh, Effect of synthesis parameters on single gas permeation through T-type zeolite membranes, International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol. ۲, No. ۴, ۵۳۱, ۲۰۰۸.
 67. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, Evaluation of a mathematical model using experimental data and Artificial Neural Network for prediction of gas separation, Journal of Natural Gas Chemistry, ۱۷, ۱۳۵, ۲۰۰۸.
 68. T. Mohammadi, M. Tavakol Moghadam, M. Saeidi, M. Mahdyarfar, Acid Gas Permeation Behavior Through Poly(ester urethane urea) Membrane, Industrial and Engineering Chemistry Research, ۴۷ (۱۹), ۷۳۶۱, ۲۰۰۸.
 69. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, L-Lysine monohydrochloride (L-Lysine-HCl) syrup concentration using a membrane hybrid process of ultrafiltration and vacuum membrane distillation, Chemical Engineering and Technology, ۳۱, ۱۵۶۹, ۲۰۰۸.
 70. T. Mohammadi, E. Saljoughi, M. Amirilargani, Effect of Poly(vinyl pyrrolidone) concentration and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal stability of asymmetric cellulose acetate membranes, Journal of Applied Polymer Science, ۱۱۱, ۲۵۳۷, ۲۰۰۹.
 71. T. Mohammadi, M. Peer, M. Mahdyarfar, Investigation of syngas ratio adjustment using a polyimide membrane, Chemical Engineering and Processing, ۴۸, ۷۵۵, ۲۰۰۹.
 72. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, E. Saljoughi, Effect of synthesis parameters on morphology and pure water permeation flux through asymmetric cellulose acetate membranes, Journal of Membrane Science, ۳۲۶, ۶۲۷, ۲۰۰۹.
 73. T. Mohammadi, M. Peivasti Rezaeian, Separation of Isomeric Xylenes:  Experimental and Modeling, Separation Science and Technology, ۴۴, ۸۱۷, ۲۰۰۹.
 74. T. Mohammadi, M. A. Alaee, Preparation and Characterization of BaxSr۱-xCo۰.۸Fe۰.۲O۳-δ perovskite-type membranes, Membrane Technology, Part ۱, February, ۲۰۰۹.
 75. T. Mohammadi, M. A. Alaee, Preparation and Characterization of BaxSr۱-xCo۰.۸Fe۰.۲O۳-δ perovskite-type membranes, Membrane Technology, Part ۲, March, ۲۰۰۹.
 76. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, Treatment of sea water using electrodialysis: current efficiency evaluation, Desalination, ۲۴۹, ۲۷۹, ۲۰۰۹.
 77. T. Mohammadi, S. M. A. Safavi, High salinity water desalination using membrane distillation, Chemical Engineering Journal, ۱۴۹, ۱۹۱, ۲۰۰۹.
 78. T. Mohammadi, E. Saljoughi, Cellulose acetate (CA)/Polyvinylpyrrolidone (PVP) blend asymmetric membranes: Preparation, morphology and performance, Desalination, ۲۴۹, ۸۵۰, ۲۰۰۹.
 79. T. Mohammadi, E. Saljoughi, Effect of production conditions on morphology and permeability of asymmetric cellulose acetate membranes, Desalination, ۲۴۳, ۱, ۲۰۰۹.
 80. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Preparation and characterization of asymmetric polyethersulfone (PES) membranes, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰, ۹۹۳, ۲۰۰۹.
 81. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Effects of Tween ۸۰ concentration as a surfactant additive on morphology and permeability of flat sheet polyethersulfone (PES) membranes, Desalination, ۲۴۹, ۸۳۷, ۲۰۰۹.
 82. T. Mohammadi, S. M. A. Safavi, Application of Taguchi method in optimization of desalination by vacuum membrane distillation, Desalination, ۲۴۹, ۸۳, ۲۰۰۹.
 83. T. Mohammadi, A. Salahi, A. Rahmat Pour, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using ultrafiltration, Desalination and Water Treatment, ۶, ۲۸۹, ۲۰۱۲.
 84. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, K. Shahidi, Gas permeation through a synthesized composite PDMS/PES membrane, Journal of Membrane Science, ۳۴۲, ۲۳۶. ۲۰۰۹.
 85. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, J. Ivakpour, N. Kasiri, Neural network modeling of Pb۲+ removal from wastewater using electrodialysis, Chemical Engineering and Processing, ۴۸, ۱۳۷۱, ۲۰۰۹.
 86. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Effect of operating parameters on pure and mixed gas permeation properties of a synthesized composite PDMS/PA membrane, Journal of Membrane Science, ۳۴۲, ۳۲۷, ۲۰۰۹.
 87. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, K. Shahidi, Ternary gas permeation through a synthesized PDMS membrane: experimental and modeling, Journal of Membrane Science, ۳۴۴, ۲۲۵, ۲۰۰۹.
 88. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. M. Movahednia, Effect of Ba content on oxygen permeation performance of BaxSr۱-xCo۰.۸Fe۰.۲O۳-δ (x=۰.۲, ۰.۵ and ۰.۸) perovskite-type membrane, Journal of Chemical and Engineering Data, ۵۴, ۳۰۸۲, ۲۰۰۹.
 89. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, A. Pak, Synthesis of carbon nanotubes on macroporous kaolin substrate via a new simple CVD method, International Journal of Chemical Reactor Engineering, ۷, A۷۹, ۲۰۰۹.
 90. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Effects of PEG on morphology and permeation properties of polyethersulfone membranes, Separation Science and Technology, ۴۴, ۱۶, ۳۸۵۴, ۲۰۰۹.
 91. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Improvement of permeation performance of polyethersulfone (PES) ultrafiltration membranes via addition of Tween-۲۰, Journal of Applied Polymer Science, ۱۱۵, ۵۰۴, ۲۰۰۹.
 92. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, Coupling a mathematical and a fuzzy logic-based model for prediction of zinc ions separation from wastewater using electrodialysis, Chemical Engineering Journal, ۱۵۱, ۲۶۲, ۲۰۰۹.
 93. T. Mohammadi, M. Tavakol Moghadam, M. Saeidi, M. Mahdyarfar, Gas permeation properties of Seragel membrane, Asia Pacific Journal of Chemical Engineering, ۲۰۰۹.
 94. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, E. Saljoughi, K. Shahidi, Preparation and characterization of a composite PDMS membrane on CA support, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰۰۹.
 95. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, K. Shahidi, Pure and mixed gas permeation through a composite polydimethylsiloxane membrane, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰۰۹.
 96. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Amirilargani, Synthesis and characterization of polyethersulfone membranes, Journal of Polymer Research, ۲۰۰۹.
 97. T. Mohammadi, M. A. Alaee, A. Ghadimi, Reinvestigation of the Permeation Behaviour of a Ba۰.۵Sr۰.۵Co۰.۸Fe۰.۲O۳-δ Perovskite-type Membrane, High Temperature Materials and Processes, ۲۸, ۳, ۱۸۱, ۲۰۰۹.
 98. T. Mohammadi, M. Amirilargani, Synthesis and characterization of asymmetric polyethersulfone membranes: effects of concentration and polarity of nonsolvent additives on morphology and performance of the membranes, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰۰۹.
 99. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, M. Shokrian, C۳H۸ separation from CH۴ and H۲ using a synthesized PDMS membrane: experimental and neural network modeling, Journal of Membrane Science, ۳۴۶, ۵۹, ۲۰۱۰.
 100. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, Permeate flux decline during UF of oily wastewater: experimental and modeling, Desalination, ۲۵۱, ۱۵۳, ۲۰۱۰.
 101. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, S. M. Mirfendereski, A. Pak, Dimensional analysis of permeation flux for microfiltration of oily wastewaters using mullite ceramic membranes, Desalination, ۲۵۲, ۱۱۳, ۲۰۱۰.
 102. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Asymmetric cellulose acetate dialysis membranes: Synthesis, characterization and performance, Journal of Applied Polymer Science, ۱۱۶, ۲۲۵۱, ۲۰۱۰.
 103. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, M. R. Moghbeli, Effects of coagulation bath temperature and Polyvinylpyrrolidone content on flat sheet asymmetric polyethersulfone membranes, Polymer Engineering and Science, ۲۰۱۰.
 104. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Synthesis and gas permeation properties of a single layer PDMS membrane, Journal of Applied Polymer Science, ۱۱۷, ۳۳, ۲۰۱۰.
 105. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, K. Shahidi, Preparation and C۳H۸/gas separation properties of a synthesized single layer PDMS membrane, Separation Science and Technology, ۴۵, ۵۹۲, ۲۰۱۰.
 106. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, The pilot-scale pervaporation plant using tubular-type module with nano pore zeolite membrane, Desalination, ۲۵۵, ۱۹۶, ۲۰۱۰.
 107. T. Mohammadi, A. Sabetghadam, PVA–APTEOS/TEOS hybrid sol-gel pervaporation membrane for dehydration of ethanol, Composite Interfaces, ۱۷, ۲۲۳, ۲۰۱۰.
 108. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Salty water desalination using carbon nanotube sheets, Desalination, ۲۵۸, ۱۸۲, ۲۰۱۰.
 109. T. Mohammadi, M. Abbasi, S. M. Mirfendereski, M. Nikbakht, M. Golshenas, Performance study of mullite and mullite-alumina ceramic MF membranes for oily wastewaters treatment, Desalination, ۲۵۹, ۱۶۹, ۲۰۱۰.
 110. T. Mohammadi, M. Sadrzadeh, A. Ghadimi, Prediction of ternary gas permeation through synthesized PDMS membranes by using Principal Component Analysis (PCA) and Fuzzy Logic (FL), Journal of Membrane Science, ۳۶۰, ۵۰۹, ۲۰۱۰.
 111. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of mordenite membranes for dehydration of water – UDMH, Desalination, ۲۶۰, ۲۷۶, ۲۰۱۰.
 112. T. Mohammadi, A. Sabetghadam, Tuning nanocomposite membranes for separating liquid mixtures, Plastic Research Online, July, ۲۰۱۰.
 113. T. Mohammadi, A. Salahi, Experimental investigation of oily wastewater treatment using combined membrane systems, Water Science and Technology, ۶۲.۲, ۲۴۵, ۲۰۱۰.
 114. T. Mohammadi, A. Salahi, A. Gheshlaghi, S. S. Madaeni, Experimental performance evaluation of polymeric membranes for treatment of an industrial oily wastewater, Desalination, ۲۶۲, ۲۳۵, ۲۰۱۰.
 115. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Mechanisms and experimental results of aqueous mixtures pervaporation using nanopore HS zeolite membranes, Desalination, ۲۶۲, ۲۷۳, ۲۰۱۰.
 116. T. Mohammadi, M. Amirilargani, E. Saljoughi, Effect of PEG additive and coagulation bath temperature on the morphology, permeability and thermal/chemical stability of asymmetric CA membranes, Desalination, ۲۶۲, ۷۲, ۲۰۱۰.
 117. T. Mohammadi, A. Sabetghadam, Effects of annealing temperature and time on structure and performance of Poly(vinyl)alcohol nanocomposite membranes, Polymer Engineering and Science, ۲۰۱۰.
 118. T. Mohammadi, A. Salahi, F. Rekabdar, Reverse osmosis of refinery oily wastewater effluents, Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol. ۷, No. ۵, ۴۱۳, ۲۰۱۰.
 119. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi, F. Rekabdar, Chemical cleaning of ultrafiltration membrane after treatment of oily wastewater, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. ۷, No. ۳, ۱۷, ۲۰۱۰.
 120. T. Mohammadi, S. Rezaei Hosein Abadi, M. R. Sebzari, M. Hemati, F. Rekabdar, Ceramic membrane performance in microfiltration of oily wastewater, Desalination, ۲۶۵, ۲۲۲, ۲۰۱۱.
 121. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets, Journal of Hazardous Materials, ۱۸۵, ۱۴۰, ۲۰۱۱.
 122. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Investigation of Synthesis Parameters on Characteristics of T type Zeolite Crystal Structure, Powder Technology, ۲۰۶, ۳۴۵, ۲۰۱۱.
 123. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Permanent hard water softening using carbon nanotube sheets, Desalination, ۲۶۸, ۲۰۸, ۲۰۱۱.
 124. T. Mohammadi, A. Salimi, O. Bakhtiari, M. K. Moghaddam, Mixed Matrix Membrane Performance Prediction for Gas Separation using Modified Models, Journal of Applied Membrane Science and Technology, ۱۳, ۱۱, ۲۰۱۱.
 125. T. Mohammadi, P. M. Shehni, A. E. Amooghin, A. Ghadimi, M. Sadrzadeh, Modeling of unsteady-state permeation of gas mixtures through a self-synthesized PDMS membrane, Separation and Purification Technology, ۷۶, ۳۸۵, ۲۰۱۱.
 126. T. Mohammadi, S. Razavi, A. Sabetghadam, Dehydration of isopropanol by PVA-APTEOS/TEOS nanocomposite membranes, Chemical Engineering Research and Design, ۸۹, ۱۴۸, ۲۰۱۱.
 127. T. Mohammadi, M. A. Alaee, A. Ghadimi, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Oxygen permeation of BaxSr۱-xCo۰.۸Fe۰.۲O۳-δ perovskite-type membrane: experimental and modeling, Desalination, ۲۷۰, ۶۴, ۲۰۱۱.
 128. T. Mohammadi, O. Bakhtiari, S. Mosleh, T. Khosravi, Preparation, Characterization and Gas Permeation of Polyimide Mixed Matrix Membranes, Journal of Membrane Science and Technology, ۱, ۱, ۲۰۱۱.
 129. T. Mohammadi, O. Bakhtiari, S. Mosleh, T. Khosravi, Morphological Study of Polyimide Mixed Matrix Membranes, Journal of Applied Membrane Science and Technology, ۱۳, ۵۳, ۲۰۱۱.
 130. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of Nano Pore Mordenite Membranes, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. ۸, No. ۱, ۱۲, ۲۰۱۱.
 131. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Shahverdi, S. Shirazian, A. Pak, CFD Simulation of Water Removal from Water/Ethylene glycol Mixtures by Pervaporation, Chemical Engineering Journal, ۱۶۸, ۶۰, ۲۰۱۱.
 132. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Salty water desalination using carbon nanotubes membrane, Chemical Engineering Journal, ۱۶۸, ۱۰۶۴, ۲۰۱۱.
 133. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, Z. Niazi, S. M. Mirfendereski, S. Shirazian, A. Pak, CFD Simulation of Natural Gas Sweetening in a Gas-Liquid Hollow-Fiber Membrane Contactor, Chemical Engineering Journal, ۱۶۸, ۱۲۱۷, ۲۰۱۱.
 134. T. Mohammadi, A. Salahi, Oily wastewater treatment by ultrafiltration using Taguchi experimental design, Water Science and Technology, ۶۳.۷, ۱۴۷۶, ۲۰۱۱.
 135. T. Mohammadi, Y. Shirazi M. Ahmadzadeh Tofighy, A. Pak, Effects of different carbon precursors on synthesis of multiwall carbon nanotubes: Purification and Functionalization, Applied Surface Science, ۲۵۷, ۷۳۵۹, ۲۰۱۱.
 136. T. Mohammadi, Y. Shirazi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Synthesis and characterization of carbon nanotubes/ploy vinyl alcohol nanocomposite membranes for dehydration of isopropanol, Journal of Membrane Science, ۳۷۸, ۵۵۱, ۲۰۱۱.
 137. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, S. Razavi, A. Ghafari Nazari, Simulation and Determination of Optimum Conditions of Pervaporative Dehydration of Isopropanol Process Using Synthesized PVA-APTEOS/TEOS Nanocomposite Membranes by Means of Expert Systems, Journal of Membrane Science, ۳۷۹, ۲۲۴, ۲۰۱۱.
 138. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Shokrkar, N. Kasiri, Mullite ceramic membranes for industrial oily wastewater treatment: Experimental and neural network modeling, Water Science and Technology, ۶۴.۳, ۶۷۰, ۲۰۱۱.
 139. T. Mohammadi, A. Salimi, O. Bakhtiari, M. K. Moghaddam, Morphological study of polyimide mixed matrix membranes, Journal of Applied Membrane Science and Technology, ۱۳, ۵۳, ۲۰۱۱.
 140. T. Mohammadi, M. Amirilargani, A. Sabetghadam, Polyethersulfone (PES)/Polyacrylonitrile (PAN) blend ultrafiltration membranes with different molecular weight of polyethylene glycol (PEG): Preparation, morphology and antifouling properties, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰۱۱.
 141. T. Mohammadi, A. Ghadimi, S. Norouzbahari, M. Sadrzadeh, Improvement in gas separation properties of a polymeric membrane through the incorporation of inorganic nano-particles, Polymers for Advanced Technologies, ۲۰۱۱.
 142. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Preparation of nano pore hydroxysodalite zeolite membranes using kaolin clay and chemical sources, Desalination, ۲۷۸, ۴۳۸, ۲۰۱۱.
 143. T. Mohammadi, N. Kasiri, M. Iravaninia, F. Farshad, J. Ivakpour, Separation of Toluene/n-Heptane Mixtures; Experimental, Modeling and Optimization, Chemical Engineering Journal, ۱۷۳, ۱۱, ۲۰۱۱.
 144. T. Mohammadi, N. Kasiri, A. Ghadimi, E. Farno, Separation of heavy gases from light gases using synthesized PDMS nanocomposite membranes: Experimental and neural network modeling, Separation and Purification Technology, ۸۱, ۴۰۰, ۲۰۱۱.
 145. T. Mohammadi, H. Maghsoodloorad, Effects of Gel Parameters on Synthsis and Characteristics of W type Zeolite nano Crystals, Clays and Clay Minerals, Vol. ۵۹, No. ۳, ۳۲۸, ۲۰۱۱.
 146. T. Mohammadi, M. Shahverdi, A. Pak, Separation of Ethylene Glycol/Water Mixtures using Composite poly(vinyl alcohol)–poly(propylene) membranes, Journal of Applied Polymer Science, ۱۱۹, ۱۷۰۴, ۲۰۱۱.
 147. T. Mohammadi, M. Abbasi, A. Salahi, R. Badrnezhad, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using a hybrid UF/RO system, Desalination and Water Treatment, ۲۸, ۷۵, ۲۰۱۱.
 148. T. Mohammadi, Mohsen Abbasi, Mohammad Reza Sebzari, Enhancement of oily wastewaters treatment by MF ceramic membranes using PAC, Chemical Engineering and Technology, ۳۴, ۱۲۵۲, ۲۰۱۱.
 149. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, S. Mosleh, T. Khosravi, Synthesis and characterization of polyimide mixed matrix membranes, Separation Science and Technology, ۴۶, ۲۱۳۸, ۲۰۱۱.
 150. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. R. Sebzari, A. Salahi, S. Abbasi, Flux decline and membrane fouling in cross-flow microfiltration of oil-in-water emulsions, Desalination and Water Treatment, ۲۸, ۱, ۲۰۱۲.
 151. T. Mohammadi, M. Samei, H. Taghikarimi, O. Bakhtiari, Preparation and characterization of mullite tubular membranes, Desalination and Water Treatment, ۳۶, ۲۱۰, ۲۰۱۲.
 152. T. Mohammadi, A. Mirzaie, Effect of ultrasonic waves on flux enhancement in microfiltration of milk, Journal of Food Engineering, ۱۰۸, ۷۷, ۲۰۱۲.
 153. T. Mohammadi, M. Hemmati, F. Rekabdar, M. Abbasi, A. Salahi, M. Mirfendereski, Oily wastewaters treatment using mullite ceramic membranes, Desalination and Water Treatment, ۳۷, ۲۱, ۲۰۱۲.
 154. T. Mohammadi, Y. Shirazi, A. Ghadimi, Recovery of alcohols from water using PDMS-silica nanocomposite membranes: characterization and PV performance, Journal of Applied Polymer Science, ۱۲۴-۴, ۲۸۷۱, ۲۰۱۲.
 155. T. Mohammadi, M. Iravaninia, S. M. Mirfendereski, Pervaporation separation of toluene/n-heptane mixtures using a MSE-modified membrane: effects of operating conditions, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۳۹۷, ۲۰۱۲.
 156. T. Mohammadi, S. Mosleh, T. Khosravi, O. Bakhtiari, Zeolite filled polyimide membranes for dehydration of isopropanol through pervaporation process, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۴۳۳, ۲۰۱۲.
 157. T. Mohammadi, M. Hemmati, F. Rekabdar, A. Gheshlaghi, A. Salahi, Effects of air sparging, cross flow velocity and pressure on permeation flux enhancement in industrial oily wastewater treatment using microfiltration, Desalination and Water Treatment, ۳۹, ۳۳, ۲۰۱۲.
 158. T. Mohammadi, A. R. Hemmati, M. Maghami Dolatabadi, F. Naeimpoor, A. Pak, Effect of Haydraulic Retention Time and Temperature on Submerged Membrane Bioreactor (SMBR) Performance, Korean Journal of Chemical Engineering, ۲۹, ۳۶۹, ۲۰۱۲.
 159. T. Mohammadi, S. Mosleh, T. Khosravi, O. Bakhtiari, Mixed matrix membranes for prevaporation separation of isopropanol/water mixtures, Desalination and Water Treatment, ۴۱, ۴۵, ۲۰۱۲.
 160. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Experimental investigation and mathematical modeling of oxygen permeation through dense Ba۰.۵Sr۰.۵Co۰.۸Fe۰.۲O۳−δ (BSCF) perovskite-type ceramic membranes, Ceramics International, ۳۸, ۴۷۹۷, ۲۰۱۲.
 161. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, Effects of nano powder synthesis methods, shaping and sintering conditions on microstructure and oxygen permeation of La۰.۶Sr۰.۴Co۰.۲Fe۰.۸O۳-δ (LSCF) perovskite-type membranes, High Temperature Materials and Processes, ۳۱, ۴۷, ۲۰۱۲.
 162. T. Mohammadi, N. Kasiri, A. Salahi, M. Abbasi, CFD simulation of baffle arrangement for gelatin-water ultrafiltration in rectangular channel, Desalination, ۲۸۴, ۲۸۸, ۲۰۱۲.
 163. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Shokrkar, N. Kasiri, Prediction of permeation flux decline during MF of oily wastewater using genetic programming, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۸۴۶, ۲۰۱۲.
 164.  T. Mohammadi, Y. Shirazi, E. Farno, H. Shad Majareh, M. Sadrzade, N. Kasiri, Effect of operating conditions on PV performance of PVA membranes: Experimental and Neural Network modeling, Separation Science and Technology, ۴۷, ۱۴۷۲, ۲۰۱۲.
 165. T. Mohammadi, A. Pak, A. A. Asadi, A. Behrouzifar, M. Iravaninia, Preparation and oxygen permeation of La۰.۶Sr۰.۴Co۰.۲Fe۰.۸O۳−δ (LSCF) perovskite-type membranes: experimental study and mathematical modeling, Industrial and Engineering Chemistry Research, ۵۱, ۳۰۶۹, ۲۰۱۲.
 166. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Application of Taguchi experimental design in optimization of salty water desalination using purified carbon nanotubes as adsorbent, Materials Research Bulletin, ۴۷, ۲۳۸۹, ۲۰۱۲.
 167. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, K. Shahidi, Hydrogen separation and purification using crosslinkable PDMS/zeolite A nanoparticles mixed matrix membranes, International Journal of Hydrogen Energy, ۳۷, ۱۴۵۷۶, ۲۰۱۲.
 168. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, K. Shahidi, Sorption properties of hydrogen-selective PDMS/zeolite ۴A mixed matrix membrane, International Journal of Hydrogen Energy, ۳۷, ۱۷۲۷۵, ۲۰۱۲.
 169. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Nitrate removal from water using functionalized carbon nanotube sheets, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۱۸۱۵, ۲۰۱۲.
 170. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Nikbakht Fini, M. Golshenas, I. Noshadi, Purification of biologically treated Tehran refinery oily wastewater using reverse osmosis, Desalination and Water Treatment, ۴۸, ۲۷, ۲۰۱۲.
 171. T. Mohammadi, O. Bakhteyari, S. Mosleh, T. Khosravi, Mixed matrix membranes of Matrimid ۵۲۱۸ loaded with zeolite ۴A for pervaporation separation of water-isopropanol mixtures, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۲۳۵۳, ۲۰۱۲.
 172. T. Mohammadi, A. Nouri, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Effects of Hydrothermal Parameters on Synthesis of Nano Crystal Zeolite NaY, Clays and Clay Minerals, Vol. ۶۰, No. ۶, ۶۱۰, ۲۰۱۲.
 173. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. R. Sebzari, Effect of metallic coagulant agents on oily wastewater treatment performance using Mullite ceramic MF membranes, Separation Science and Technology, ۴۷, ۲۲۹۰, ۲۰۱۲.
 174. T. Mohammadi, M. Abbasi, M. Mirfendereski, A. Salahi, M. Hemmati, F. Rekabdar, Oily wastewater treatment using mullite ceramic membrane, Desalination and Water Treatment, ۳۷, ۲۱, ۲۰۱۲.
 175. T. Mohammadi, S. Asarehpour, M. Samei, Effects of synthesis temperature and support material on CO۲ and CH۴ permeation through SAPO-۳۴ membranes, Separation Science and Technology, ۴۷, ۲۳۲۰, ۲۰۱۲.
 176. T. Mohammadi, M. A. Alaee, M. M. Movahednia, A. Behrouzifar, Oxygen Permeation Performance of Ba۰.۲Sr۰.۸Co۰.۸Fe۰.۲O۳-δ perovskite-type membrane, High Temperature Material Processes, ۱۶, ۲۵, ۲۰۱۲.
 177. T. Mohammadi, A. Salahi, M. Abbasi Monfared, N. Kasiri, Modeling Ultrafiltration of Gelatin-Water Suspension by Computational Fluid Dynamics, Chemical Engineering Research and Design, ۹۰, ۱۰۹۸, ۲۰۱۲.
 178. T. Mohammadi, I. Noshadi, A. Salahi, M. Hemmati, F. Rekabdar, Experimental and ANFIS modeling for fouling analysis of oily wastewater treatment using ultrafiltration, Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, ۸, ۵۲۷, ۲۰۱۳.
 179. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, O. Bakhtiari, Modification of ideal MMMs permeation prediction models: effects of partial pore blockage and polymer chain rigidification, Journal of Membrane Science, ۴۲۷, ۳۹۹, ۲۰۱۳.
 180. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Rostamizadeh, K. Shahidi, Gas permeation through H۲-selective mixed matrix membranes:  Experimental and neural network modeling, International Journal of Hydrogen Energy, ۳۸, ۱۱۲۸, ۲۰۱۳.
 181. T. Mohammadi, M. Peydayesh, G. R. Esfandyari, E. Keshavarz Alamdari, Pertraction of Cadmium and Zinc ions using a supported liquid membrane impregnated with different carriers, Chemical Papers, ۶۷, ۳۸۹, ۲۰۱۳.
 182. T. Mohammadi, Y. Shirazi, Effects of CNTs content on physicochemical and pervaporation separation properties of PVA membranes, Separation Science and Technology, ۴۸, ۷۱۶, ۲۰۱۳.
 183. T. Mohammadi, P. M. Shehni, A. E. Amooghin, A. Ghadimi, M. Sadrzadeh, Mathematical Modeling of Mass Transfer in Multicomponent Gas Mixture across the Synthesized Composite Polymeric Membrane, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۱۹, ۸۷۰, ۲۰۱۳.
 184. T. Mohammadi, H. Maghsoodloorad, Synthesis and Characterization of Ceramic membranes (W-type Zeolite Membranes), International Journal of Applied Ceramic Technology, ۱۰, ۳۶۵, ۲۰۱۳.
 185. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Nouri, M. Kazemimoghadam, Investigations on hydrothermal synthesis parameters in preparation of nano particlesof LTA zeolite with the aid of TMAOH, Powder Technology, ۲۳۷, ۴۴۲, ۲۰۱۳.
 186. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Synthesis of Nanostructured Anatase Mesoporous Membranes with Photocatalytic and Separation Capabilities for Water Ultrafiltration Process, International Journal of Photoenergy, ۲۰۱۳.
 187. T. Mohammadi, M. Abbasi, S. Rezaei Hosein Abadi, M. R. Sebzari, M. Hemati, Integrated membrane pilot plant for refinery wastewater treatment in order to produce boiler feed water, Desalination and Water Treatment, ۵۱, ۲۵۴۳, ۲۰۱۳.
 188. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, A. Mohajeri, Gas separation performance of carbon materials produced from phenolic resin: Effects of carbonization temperature and ozone post treatment, New Carbon Materials, Vol. ۲۸, No. ۱, ۲۰۱۳.
 189. T. Mohammadi, T. Kikhavandi, Pervaporation Separation of Ethyl butyrate/Water mixtures: Experimental and Mass Transfer investigation, Journal of Petroleum Science Research, Vol. ۲, No. ۲, ۲۰۱۳.
 190. T. Mohammadi, P. Kazemi, M. Peydayesh, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Pertraction of methylene blue by a supported liquid membrane using a mixture of D۲EHPA/M۲EHPA and sesame oil as liquid membrane, Chemical Papers, ۶۷, ۷۲۲, ۲۰۱۳.
 191. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Nouri, S. F. Mousavi, M. Kazemimoghadam, Optimization of synthesis conditions for preparation of ceramic (A-type zeolite) membranes in dehydration of ethylene glycol, Ceramics International, ۳۹, ۶۹۷۱, ۲۰۱۳.
 192. T. Mohammadi, S. F. Mousavi, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Template free crystallization of zeolite Rho via hydrothermal synthesis: effects of synthesis time, synthesis temperature, water content and alkalinity, Ceramics International, ۳۹, ۷۱۴۹, ۲۰۱۳.
 193. T. Mohammadi, P. Kazemi, Taguchi optimization approach for phenolic wastewater treatment by vacuum membrane distillation, Desalination and Water Treatment, ۵۲,۱۳۴۱, ۲۰۱۳.
 194. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Methylene blue adsorption onto granular activated carbon prepared from Harmal seeds residue, Desalination and Water Treatment, ۵۲, ۲۶۴۳, ۲۰۱۳.
 195. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Iravaninia, S. Shirazian, Transient Computational fluid dynamics (CFD) Modeling of Pervaporation Separation of Aromatic/Aliphatic Hydrocarbon Mixtures Using Polymer Composite Membrane, Polymer Engineering and Science, Vol ۵۳, Issue ۷, ۱۴۹۴, ۲۰۱۳.
 196. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Shahverdi, B. Baheri, E. Motaee, Pervaporation study of ethylene glycol dehydration through (PVA–۴A)/polypropylene mixed matrix composite membranes, Polymer Engineering and Science, Vol ۵۳, Issue ۷, ۱۴۸۷, ۲۰۱۳.
 197. T. Mohammadi, M. Peydayesh, S. Asarehpour, O. Bakhtiari, Preparation and characterization of SAPO-۳۴ - Matrimid® ۵۲۱۸ mixed matrix membranes for CO۲/CH۴ separation, Chemical Engineering Research and Design, Vol ۹۱, Issue ۷, ۱۳۳۵, ۲۰۱۳.
 198. T. Mohammadi, M. Kazemimoghadam, Evaluation of pervaporation condition and synthesis gels for NaA zeolite membranes, Desalination and Water Treatment, ۵۲, ۲۹۶۶, ۲۰۱۳.
 199. T. Mohammadi, M. Amirilargani, A. Ghadimi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Effects of poly (allylamine hydrochloride) as a new functionalization agent for preparation of poly vinyl alcohol/multiwalled carbon nanotubes membranes, Journal of Membrane Science, ۴۴۷, ۳۱۵, ۲۰۱۳.
 200. T. Mohammadi, A. Salahi, I. Noshadi, R. Badrnezhad, B. Kanjilal, Nano-porous membrane process for oily wastewater treatment: Optimization using response surface methodology, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۱, ۲۱۸, ۲۰۱۳.
 201. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, Gas sorption in H۲-selective mixed matrix membranes: Experimental and neural network modeling, International Journal of Hydrogen Energy, ۳۸, ۱۴۰۳۵, ۲۰۱۳.
 202. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, An investigation on manufacturing of  alumina microfiltration membranes, Desalination and Water Treatment, ۵۳,۲۴۲۹, ۲۰۱۳.
 203. T. Mohammadi, M. Samei, A. A. Asadi, Tubular Composite PVA Ceramic Supported Membrane for Bio-Ethanol Production, Chemical Engineering Research and Design, ۹۱, ۲۷۰۳, ۲۰۱۳.
 204. T. Mohammadi, M. Jafari, A. Bayat, M. Kazemimoghadam, Dehydration of ethylene glycol by pervaporation using gamma alumina/NaA zeolite composite membrane, Chemical Engineering Research and Design, ۹۱, ۲۴۱۲, ۲۰۱۳.
 205. T. Mohammadi, E. Farno, M. Rezakazemi, N. Kasiri, Ternary Gas Permeation through Synthesized PDMS Membranes: Experimental and CFD Simulation Based on Sorption Dependent System Using Neural Network Model, Polymer Engineering and Science, Vol ۵۴, Issue ۱, ۲۱۵, ۲۰۱۳.
 206. T. Mohammadi, M. Mahdyarfar, A. Mohajeri, Defect formation and prevention during preparation of supported carbon membranes, New Carbon Materials, ۲۸, ۳۶۹, ۲۰۱۳.
 207. T. Mohammadi, N. Gilani, J. Towfighi, A. Rashidi, M. R. Omidkhah, A. Sadeghian, Investigation of H۲S separation from H۲S/CH۴ mixtures using functionalized and non-functionalized vertically aligned carbon nano tube membranes, Applied Surface Science, ۲۷۰, ۱۱۵, ۲۰۱۳.
 208. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Comparative study on properties of nano structured titania synthesized by colloidal and polymeric sol-gel routes, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, ۱۰, ۲۸, ۲۰۱۳.
 209. T. Mohammadi, M. Asghari, A. Hassanvand, Fabrication and characterization of highly crystalline mordenite membranes on a-alumina disks via a seeded in situ template-free hydrothermal treatment, Adsorption, ۱۹, ۹۰۳, ۲۰۱۳.
 210. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Hydrothermal synthesis of nano sized zeolite T crystals, Particulate Science and Technology, ۳۲, ۸, ۲۰۱۴.
 211. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Stability and extraction study of phenolic wastewater treatment by supported liquid membrane using Tributyl phosphate and sesame oil as liquid membrane, Chemical Engineering Research and Design, ۹۲, ۳۷۵, ۲۰۱۴.
 212. T. Mohammadi, R. Mahmoodi, M. Kazemimoghadam, Separation of Cd(II) and Ni(II) ions by a supported liquid membrane using D۲EHPA/M۲EHPA as a mobile carrier, Chemical Papers, ۶۸, ۷۵۱, ۲۰۱۴.
 213. T. Mohammadi, V. Tajer kajinebaf, H. Sarpoolaky, Sol–gel synthesis of nanostructured titania–silica mesoporous membranes with photo-degradation and physical separation capacities for water purification, Ceramics International, ۴۰, ۱۷۴۷, ۲۰۱۴.
 214. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Cu (II) removal enhancement from aqueous solutions using ion imprinted membrane technique, Chemical Papers, ۶۸, ۸۰۹, ۲۰۱۴.
 215. T. Mohammadi, A. Nouri, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Potential separation of SF۶ from air using chabazite zeolite membranes, Chemical Engineering and Technology, ۳۷, ۳۱۷, ۲۰۱۴.
 216. T. Mohammadi, B. Rafiei, F. Naeimpoor, Bio-film and bio-entrapped hybrid membrane bioreactors in wastewater treatment: comparison of membrane fouling and removal efficiency, Desalination, ۳۳۷, ۱۶, ۲۰۱۴.
 217. T. Mohammadi, A. Ghadimi, M. Amirilargani, N. Kasiri, B. Sadatnia, Preparation of alloyed poly(Ether Block Amid) / poly(ethylene glycol diacrylate) membranes for separation of CO۲/H۲ (Syngas application), Journal of Membrane Science, ۴۵۸, ۱۴, ۲۰۱۴.
 218. T. Mohammadi, K. Shahidi, M. Rezakazemi, Synthetic PDMS composite membranes for pervaporation dehydration of ethanol, Desalination and Water Treatment, ۵۴, ۱۵۴۲, ۲۰۱۴.
 219. T. Mohammadi, M. S. Nabavi, M. Kazemimoghadam, Hydrothermal Synthesis of hydroxy sodalite zeolite membrane: separation of H۲/CH۴, Ceramics International, ۴۰, ۵۸۸۹, ۲۰۱۴.
 220. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, M. Peydayesh, O. Bakhtiari, Prediction of CO۲/CH۴ permeability through Sigma-۱ - Matrimid®۵۲۱۸ MMMs using the Maxwell model, Journal of Membrane Science, ۴۶۶, ۲۶۵, ۲۰۱۴.
 221. T. Mohammadi, F. Faridirad, Z. Zourmand, N. Kasiri, M. Kazemimoghadam, Modeling of suspension fouling in nanofiltration, Desalination, ۳۴۶, ۸۰, ۲۰۱۴.
 222. T. Mohammadi, M. Jafari, M. Kazemimoghadam, Synthesis and characterization of ultrafine sub-micron Na-LTA zeolite particles prepared via hydrothermal template-free method, Ceramics International, ۴۰, ۱۲۰۷۵, ۲۰۱۴.
 223. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, M. S. Nabavi, Phenolic wastewater treatment by supported liquid membrane using different cooking oils as liquid membrane, Chemical Engineering Communications, ۲۰۱, ۱۵۹۳,  ۲۰۱۴.
 224. T. Mohammadi, H. Hayer, O. Bakhtiari, Analysis of heat and mass transfer in vacuum membrane distillation for water desalination using computational fluid dynamics (CFD), Desalination and Water Treatment, ۵۵, ۳۹, ۲۰۱۴.
 225. T. Mohammadi, P. Moghaddam Kamrani, P. Kazemi, O. Bakhtiari, Theoretical modeling of direct contact membrane distillation (DCMD): effects of operation parameters on flux, Desalination and Water Treatment, ۵۶, ۲۰۱۳, ۲۰۱۴.
 226. T. Mohammadi, P. Kazemi, M. Peydayesh, Optimization of Vacuum Membrane Distillation parameters for water desalination using Box–Behnken design, Desalination and Water Treatment, ۵۶, ۲۳۰۶, ۲۰۱۴.
 227. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, F. Naeimpour, Surface modification of PVDF membranes by sputtered TiO۲: Fouling reduction potential in membrane bioreactors, Desalination and Water Treatment, ۵۷, ۳۳۲۸, ۲۰۱۴.
 228. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Diffusive transport of Cu (II) ions across thin ion imprinted polymeric membranes, Chemical Papers, ۶۸, ۱۳۲۵, ۲۰۱۴.
 229. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Improvement of zeolite T membrane via clear solution gel in dehydration of methanol, ethanol and ۲-propanol, Separation Science and Technology, ۴۹, ۷۹۷, ۲۰۱۴.
 230. T. Mohammadi, M. Amirilargani, M. Ahmadzadeh Tofighy, B. Sadatnia, Novel poly (vinyl alcohol)/multiwalled carbon nanotubes nanocomposite membranes for pervaporation dehydration of isopropanol: poly(sodium ۴-styrenesulfonate) as a functionalization agent, Industrial and Engineering Chemistry Research, ۵۳, ۱۲۸۱۹, ۲۰۱۴.
 231. T. Mohammadi, A. Ghadimi, N. Kasiri, A novel chemical surface modification for the fabrication of PEBA/SiO۲ nanocomposite membranes to separate CO۲ from syngas and natural gas streams, Industrial and Engineering Chemistry Research, ۵۳, ۱۷۴۷۶, ۲۰۱۴.
 232. T. Mohammadi, B. Baheri, M. Shahverdi, M. Rezakazemi, E. Motaee, Performance of PVA/NaA mixed matrix membrane for removal of water from ethylene glycol solutions by pervaporation, Chemical Engineering Communications, ۲۰۲, ۳۱۶, ۲۰۱۵.
 233. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Kazemimoghadam, Adsorption behavior of Cu(II) ions on crosslinked chitosan/polyvinyl alcohol ion imprinted membrane, Journal of Dispersion Science and Technology, ۳۶, ۱۹۰, ۲۰۱۵.
 234. T. Mohammadi, H. Hayer, O. Bakhtiari, Simulation of momentum, heat and mass transfer in direct contact membrane distillation; a computational fluid dynamics approach, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۲۱, ۱۳۷۹, ۲۰۱۵.
 235. T. Mohammadi, K. Shafiei, S. Ghanbari pakdehi, M. Kazemimoghadam, Synthesis of NaA and NaX zeolite membranes by fumed silica via clear solution gel, Separation Science and Technology, ۵۰, ۱۳۶, ۲۰۱۵.
 236. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Nickel ions removal from water by two different morphologies of induced CNTs in mullite pore channels as adsorptive membrane, Ceramics International, ۴۱, ۵۴۶۴, ۲۰۱۵.
 237. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Synthesis and characterization of ceramic/CNTs composite adsorptive membrane for copper ions removal from water, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۲, ۲۹۲, ۲۰۱۵.
 238. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, G. Lesage, J. Mericq, J. Mendret, M. Heran, C. Faur, S. Brosillon, M. Hemati, F. Naeimpoor, Improved antifouling properties of TiO۲/PVDF nanocomposite membranes in UV coupled ultrafiltration, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۲, ۴۱۷۳۱, ۲۰۱۵.
 239. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Copper ions removal from water using functionalized carbon nanotubes-mullite composite as adsorbent, Materials Research Bulletin, ۶۸, ۵۴, ۲۰۱۵.
 240. T. Mohammadi, M. Peydayesh, M. Isanejad, S. M. R. Seyed Jafari, Assessment of Urtica as a low-cost adsorbent for methylene blue removal: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies, Chemical Papers, ۶۹, ۹۳۰, ۲۰۱۵.
 241. T. Mohammadi, A. Salahi, H. Adib, M. R. Sheikhi-Kouhsar, S. H. Ajili, Experimental and Computational Investigation of Polyacrylonitrile Ultrafiltration Membrane for Industrial Oily Wastewater Treatment, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۲, ۱۵۹, ۲۰۱۵.
 242. T. Mohammadi, R. Seifollahy Astaraee, N. Kasiri, Analysis of BSA, dextran and humic acid fouling during microfiltration, Experimental and Modeling, Food and Bioproducts Processing, ۹۴, ۳۳۱, ۲۰۱۵.
 243. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Dysprosium pertraction through facilitated supported liquid membrane using D۲EHPA as carrier, Chemical Papers, ۶۹, ۲۷۹, ۲۰۱۵.
 244. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, Experimental investigation and modeling of industrial oily wastewater treatment using modified polyethersulfone ultrafiltration hollow fiber membranes, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۲, ۱۱۰۱, ۲۰۱۵.
 245. T. Mohammadi, A. Ghadimi, H. Rabiee, Gas transport properties of reverse-selective poly(ether-b-amide۶)/ [Emim][BF۴] gel membranes for CO۲/light gases separation, Journal of Membrane Science, ۴۷۶, ۲۸۶, ۲۰۱۵.
 246. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, Asymmetric polyethersulfone ultrafiltration membranes for oily wastewater treatment: Synthesis, characterization, ANFIS modeling, and performance, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۳, ۱۷۰, ۲۰۱۵.
 247. T. Mohammadi, N. Kasiri, Z. Zourmand, F. Faridirad, Mass Transfer Modeling of Desalination through An Electrodialysis Cell, Desalination, ۳۵۹, ۴۱, ۲۰۱۵.
 248. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Intensification of Europium extraction through a supported liquid membrane using mixture of D۲EHPA and Cyanex۲۷۲ as carrier, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ۹۲, ۱۸, ۲۰۱۵.
 249. T. Mohammadi, A. Ghadimi, H. Rabiee, S. Abbasi, CO۲ Separation Performance of Poly(ether-b-amide۶)/PTMEG Blended Membranes: Permeation and Sorption properties, Chemical Engineering Research and Design, ۹۸, ۹۶, ۲۰۱۵.
 250. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Supported liquid membrane incorporated with carbon nanotubes for the extraction of Europium using Cyanex۲۷۲ as carrier, Chemical Engineering Research and Design, ۱۰۰, ۸۱, ۲۰۱۵.
 251. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Ahmadzadeh Tofighy, Adsorption of zinc and lead ions from aqueous solutions using chitosan/polyvinyl alcohol membrane incorporated via acid functionalized carbon nanotubes, Journal of Dispersion Science and Technology, ۳۶, ۱۷۹۳, ۲۰۱۵.
 252. T. Mohammadi, M. Naseri, S. F. Mousavi O. Bakhteyari, Synthesis and gas transport performance of MIL-۱۰۱/Matrimid mixed matrix membranes, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۲۹, ۲۴۹, ۲۰۱۵.
 253. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Copper ions removal from aqueous solutions using acid-chitosan functionalized carbon nanotubes sheets, Desalination and Water Treatment, ۱-۱۳, ۲۰۱۵.
 254. T. Mohammadi, K. M. Gheimasi, O. Bakhtiari, Using a new model for prediction of gas permeability through MMMs: considering effects of particles shape, polymer chain rigidification, partial pore blockage and void formation, Separation Science and Technology, ۵۰, ۲۳۸۴, ۲۰۱۵.
 255. T. Mohammadi, A. Vatani, M. Rezakazemi, Synergistic interaction between POSS and fumed silica on the properties of crosslinked PDMS nanocomposite membranes, RSC Advances, ۵, ۸۲۴۶۰, ۲۰۱۵.
 256. T. Mohammadi, R. Ghahremani, B. Baheri, M. Peydayesh, S. Asarehpour, Novel crosslinked and zeolite-filled poly vinyl alcohol membrane adsorbents for dye removal, Research on Chemical Intermediates, ۴۱, ۹۸۴۵, ۲۰۱۵.
 257. T. Mohammadi, A. Salahi, R. M. Behbahani, M. Hemmati, PES and PES/PAN blend ultrafiltration hollow fiber membranes for oily wastewater treatment: Preparation, experimental investigation, fouling and modeling, Advances in Polymer Technology, ۳۴, ۲۱۴۹۴, ۲۰۱۵.
 258. T. Mohammadi, M. Peydayesh, P. Kazemi, A. Bandegi, O. Bakhtiari, Treatment of bentazon herbicide solutions by vacuum membrane distillation, Journal of Water Process Engineering, ۸, ۱۷,۲۰۱۵.
 259. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Synergistic extraction and separation of Dysprosium and Europium by supported liquid membrane, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۲, ۱۶۴۲, ۲۰۱۵.
 260. T. Mohammadi, A. Ghadimi, N. Kasiri, Gas permeation, sorption and diffusion through PEBA/SiO۲ nanocomposite membranes (Chemical surface modification of nanoparticles), International Journal of Hydrogen Energy, ۴۰, ۹۷۲۳, ۲۰۱۵.
 261. T. Mohammadi, A. Vatani, M. Rezakazemi, Synthesis and gas transport properties of crosslinked poly(dimethylsiloxane) nanocomposite membranes using octatrimethylsiloxy POSS nanoparticles, Journal of Natural Gas Science and Engineering, ۳۰, ۱۰, ۲۰۱۶.
 262. T. Mohammadi, A. Jomekian, R. M. Behbahani, A. Kargari, Utilization of Pebax ۱۶۵۷ as structure directing agent in fabrication of ultra-porous ZIF-۸, Journal of Solid State Chemistry, ۲۳۵, ۲۱۲, ۲۰۱۶.
 263. T. Mohammadi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, O. Bakhtiari, Preparation of mullite ceramic microfilter membranes using response surface methodology based on central composite design, Ceramics International, ۴۲, ۸۱۵۵, ۲۰۱۶.
 264. T. Mohammadi, S. Ebrahimi, S. Mollaiy-Berneti, H. Asadi, M. Peydayesh, F. Akhlaghian, Polyethersulfone/amine-functional graphene oxide mixed matrix membranes for CO۲/CH۴ Separation: Experimental and modeling, Chemical Engineering Research and Design, ۱۰۹, ۶۴۷, ۲۰۱۶.
 265. T. Mohammadi, A. Jomekian, R. M. Behbahani, A. Kargari, CO۲/CH۴ separation by high performance co-casted ZIF-۸/Pebax ۱۶۵۷/PES mixed matrix membrane, Journal of Natural Gas Science and Engineering, ۳۱, ۵۶۲, ۲۰۱۶.
 266. T. Mohammadi, B. Baheri, R. Ghahremani, M. Peydayesh, M. Shahverdi, Dye removal using ۴A-zeolite/Polyvinyl alcohol mixed matrix membrane adsorbents: Preparation, characterization, adsorption, kinetics and thermodynamics, Research on Chemical Intermediates, ۴۲, ۵۳۰۹, ۲۰۱۶.
 267. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi, M. Arzani, M. Peydayesh, Pertraction of L-lysine by supported liquid membrane using D۲EHPA/M۲EHPA, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ۵۰, ۱۰۶, ۲۰۱۶.
 268. T. Mohammadi, A. Jomekian, R. M. Behbahani, A. Kargari, Innovative layer by layer and continuous growth methods for synthesis of ZIF-۸ membrane on porous polymeric support using poly(ether-block-amide) as structure directing agent for gas separation, Microporous and Mesoporous Materials, ۴۳, ۲۳۴, ۲۰۱۶.
 269. T. Mohammadi, A. Ghadimi, N. Kasiri, Mathematical modeling of gas transport through PEBAX/(nonporous silica) nanocomposite membranes: Development based on Van Amerongen and Van Krevelen relations, Separation and Purification Technology, ۱۷۰, ۲۸۰, ۲۰۱۶.
 270. T. Mohammadi, M. Abbasi Monfared, N. Kasiri, Microscopic modeling of critical pressure of permeation in oily waste water treatment: Via membrane filtration, RSC Advances, ۶, ۷۱۷۴۴, ۲۰۱۶.
 271. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, Preparation and characterization of PVDF/TiO۲ composite ultrafiltration membranes using mixed solvents, Membrane water treatment, ۷, ۳۷۷, ۲۰۱۶.
 272. T. Mohammadi, N. Azizi, R. Mosayebi Behbahani, Comparison of permeability performance of PEBAX-۱۰۷۴/TiO۲, PEBAX-۱۰۷۴/SiO۲ and PEBAX-۱۰۷۴/Al۲O۳ nanocomposite membranes for CO۲/CH۴ Separation, Chemical Engineering Research and Design, ۱۱۷, ۱۷۷, ۲۰۱۷.
 273. T. Mohammadi, M. Isanejad, M. Arzani, H. R. Mahdavi, Novel amine modification of ZIF-۸ for improving simultaneous removal of cationic dyes from aqueous solutions using supported liquid membrane, Journal of Molecular Liquids, ۲۲۵, ۸۰۰, ۲۰۱۷.
 274. T. Mohammadi, M. Peydayesh, M. Bagheri, O. Bakhtiari, Fabrication optimization of Polyethersulfone (PES) / Polyvinylpyrrolidone (PVP) nanofiltration membranes using Box–Behnken response surface method, RSC Advances, ۷, ۲۴۹۹۵, ۲۰۱۷.
 275. T. Mohammadi, P. Zaheri, H. Abolghasemi, M. Ghannadi Maraghe, Facilitated transport of Europium through supported liquid membrane using Cyanex۲۷۲ as carrier and Mass transfer modeling, Canadian Journal of Chemical Engineering, ۹۵, ۵۲۴, ۲۰۱۷.
 276. T. Mohammadi, A. Vatani, A. Hosseinzadeh, M. Hosseinzadeh, Mathematical modeling for the simultaneous absorption of CO۲ and SO۲ using MEA in hollow fiber membrane contactors, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ۱۱, ۳۵, ۲۰۱۷.
 277. T. Mohammadi, S. Fazlifard, O. Bakhtiari, Chitosan/ZIF-۸ mixed matrix membranes for pervaporation dehydration of Isopropanol, Chemical Engineering and Technology, ۴۰, ۶۴۸, ۲۰۱۷.
 278. T. Mohammadi, B. Baheri, Sorption, diffusion and pervaporation study of thiophene/n-heptane mixture through self-support PU/PEG blend membrane, Separation and Purification Technology, ۱۸۵, ۱۱۲, ۲۰۱۷.
 279. T. Mohammadi, N. Azizi, R. Mosayebi Behbahani, Synthesis of a new nanocomposite membrane (PEBAX-۱۰۷۴/PEG-۴۰۰/TiO۲) in order to separate CO۲ from CH۴, Journal of Natural Gas Science and Engineering, ۳۷, ۳۹, ۲۰۱۷.
 280. T. Mohammadi, N. Azizi, R. Mosayebi Behbahani, Synthesis of a PEBAX-۱۰۷۴/ZnO nanocomposite membrane with improved CO۲ separation performance, Journal of Energy Chemistry, ۲۶, ۴۵۴, ۲۰۱۷.
 281. T. Mohammadi, A. Djavanrouh, O. Bakhtiari, Fouling behavior investigation of thermally modified RO membrane, Desalination and Water Treatment, ۷۶, ۱۲۱, ۲۰۱۷.
 282. T. Mohammadi, P. Bahrami Moghim, Simulation of carbon dioxide removal by three amine mixture Of diethanolamine, methyldiethanolamine, and ۲-amino- ۲-methyl-۱-propanol in a hollow fiber membrane contactor using computational fluid dynamics, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, ۶۱, ۲۲۷, ۲۰۱۷.
 283. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi, N. Azizi, M. Arzani, Improved CO۲/CH۴ separation using a nanocomposite ionic liquid gel membrane, Journal of Natural Gas Science & Engineering, ۴۶, ۲۷۵, ۲۰۱۷.
 284. T. Mohammadi, F. Mohammadi, Optimal conditions of porous ceramic membrane synthesis based on alkali activated blast furnace slag using Taguchi method, Ceramics International, ۴۳, ۱۴۳۶۹, ۲۰۱۷.
 285. T. Mohammadi, M. Gholami, S. Mosleh, M. Hemati, CO۲/CH۴ separation using mixed matrix membrane-based polyurethane incorporated with ZIF-۸ nanoparticles, Chemical papers, ۷۱, ۱۸۳۹, ۲۰۱۷.
 286. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, M. Hemmati, F. Rekabdar, Poly(vinylidene fluride) membrane preparation and characterization: Effects of mixed solvents and PEG molecular weight, Journal of Petroleum Science and Technology, ۶, ۱۱, ۲۰۱۶.
 287. T. Mohammadi, O. Jahanmahin, M. M. Montazer Rahmati, J. Babaee, A. Khosravi, Chromium (VI) ion metal removal from synthesized wastewater by a synergistic supported liquid membrane, Chemical Papers, ۷۰, ۹۱۳, ۲۰۱۶.
 288. T. Mohammadi, A. Bayat, H. R. Mahdavi, M. Kazemimoghadam, Preparation and characterization of γ-alumina ceramic ultrafiltration membranes for pretreatment of oily wastewater, Desalination and Water Treatment, ۵۷, ۲۴۳۲۲, ۲۰۱۶.
 289. T. Mohammadi, M. Samei, M. Iravaninia, A. A. Asadi, Solution Diffusion Modeling of a Composite PVA/Fumed Silica Ceramic Supported Membrane, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ۱۰۹, ۱۱, ۲۰۱۶.
 290. T. Mohammadi, M. R. Azarshab, F. Mohammadi, H. Maghsoodloorad, Ceramic membrane synthesis based on alkali activated blast furnace slag for separation of water from ethanol, Ceramics International, ۴۲, ۱۵۵۶۸, ۲۰۱۶.
 291. T. Mohammadi, N. Ghobadi, N. Kasiri, M. Kazemimoghadam, Modified poly(vinyl alcohol)/chitosan blended membranes for isopropanol dehydration via pervaporation: synthesis optimization and modelling by response surface methodology, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۴, ۴۴۵۸۷, ۲۰۱۷.
 292. T. Mohammadi, M. Isanejad, N. Azizi, PEBAX membrane for CO۲/CH۴ separation: Effect of various solvents on morphology and performance, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۴, ۴۴۵۳۱, ۲۰۱۷.
 293. T. Mohammadi, A. Ghadimi, S. Norouzbahari, Heat of Sorption of Gases in Glassy Polymers: Prediction via Applying Physical Properties of the Penetrants and Polymers, Journal of Chemical & Engineering Data, ۶۲, ۱۴۳۳, ۲۰۱۷.
 294. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi, N. Azizi, Performance evaluation of a synthesized and characterized Pebax۱۶۵۷/PEG۱۰۰۰/γ-Al۲O۳ membrane for CO۲/CH۴ separation using response surface methodology, Journal of Polymer Research, ۲۴, ۵, ۱, ۲۰۱۷.
 295. T. Mohammadi, A. Khosravi, A. Vatani, Application of polyhedral oligomeric silsesquioxane in stabilization and performance enhancement of poly(۴-methyl-۲-pentyne) nanocomposite membranes for natural gas conditioning, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۴, ۴۵۱۵۸, ۲۰۱۷.
 296. T. Mohammadi, S. Fazlifard, N. Allahgholi, O. Bakhtiari, P۸۴/ZIF-۸ mixed matrix membranes for pervaporation dehydration of Isopropanol, Desalination and Water Treatment, ۷۸, ۲۸۲, ۲۰۱۷.
 297. T. Mohammadi, M. Abbasi Monfared, N. Kasiri, A CFD model for prediction of critical electric potential preventing membrane fouling in oily waste water treatment, Journal of Membrane Science, ۵۳۹, ۳۲۰, ۲۰۱۷.
 298. T. Mohammadi, N. Azizi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, Synthesis and characterization of poly (ether-block-amide) copolymers/multi-walled carbon nanotube nanocomposite membranes for CO۲/CH۴ separation, Korean Journal of Chemical Engineering, ۳۴, ۲۴۵۹, ۲۰۱۷.
 299. T. Mohammadi, N. Azizi, H. R. Mahdavi, M. Isanejad, Effects of low and high molecular mass PEGs incorporation into different types of poly (ether-b-amide) copolymers on permeation properties of CO۲ and CH۴, Journal of Polymer Research, ۲۴, ۱۴۱, ۱, ۲۰۱۷.
 300. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Investigation of H۲S and CO۲ Removal from Gas Streams Using Hollow Fiber Membrane Gas–liquid Contactors, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, ۳۱, ۱۳۹, ۲۰۱۷.
 301. T. Mohammadi, M. Peydayesh, O. Bakhtiari, Effective Hydrogen purification from Methane via Polyimide Matrimid® ۵۲۱۸- Deca-dodecasil ۳R zeolite mixed matrix membrane, Energy, ۱۴۱, ۲۱۰۰, ۲۰۱۷.
 302. T. Mohammadi, M. Isanejad, Effect of amine modification on morphology and performance of poly (ether-block-amide)/ fumed silica nanocomposite membranes for CO۲/CH۴ separation, Materials Chemistry and Physics, ۲۰۵, ۳۰۳, ۲۰۱۸.
 303. T. Mohammadi, M. Peydayesh, O. Bakhtiari, Effective Treatment of Dye Wastewater via Positively Charged TETA-MWCNT/PES Hybrid Nanofiltration Membranes, Separation and Purification Technology, ۱۹۴, ۴۸۸, ۲۰۱۸.
 304. T. Mohammadi, H. Rajati, O. Bakhtiari, Molecular modeling of the gaseous penetrants permeabilities through ۴A, DDR and silicalite-۱ zeolites incorporated in mixed matrix membranes, Separation Science and Technology, ۵۳, ۹۱۰, ۲۰۱۸.
 305. T. Mohammadi, A. Taghvaie Nakhjiri, A. Heydarinasab, O. Bakhtiari, Modeling and simulation of CO۲ separation from CO۲/CH۴ gaseous mixture using potassium glycinate, potassium argininate and sodium hydroxide liquid absorbents in the hollow fiber membrane contactor, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۶, ۱۵۰۰, ۲۰۱۸.
 306. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi, M. Arzani, Synthesis, characterization and performance evaluation of an optimized ceramic membrane with physical separation and photocatalytic degradation capabilities, Ceramics International, ۴۴, ۱۰۲۸۱, ۲۰۱۸.
 307. T. Mohammadi, H. R. Mahdavi, M. Arzani, M. Isanejad, Effect of hydrophobic and hydrophilic nanoparticles loaded in D۲EHPA/M۲EHPA - PTFE supported liquid membrane for simultaneous cationic dyes pertraction, Journal of Environmental Management, ۲۱۳, ۲۸۸, ۲۰۱۸.
 308. T. Mohammadi, M. Bayat, M. S. Nabavi, An experimental study for finding the best condition for PHI zeolite synthesis using Taguchi method for gas separation, Chemical Papers, ۷۲, ۱۱۳۹, ۲۰۱۸.
 309. T. Mohammadi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, M. Sheikhi, Ceramic monolith as microfiltration membrane: preparation, characterization and performance evaluation, Applied Clay Science, ۱۶۱, ۴۵۶, ۲۰۱۸.
 310. T. Mohammadi, A. Taghvaie Nakhjiri, A. Heydarinasab, O. Bakhtiari, Influence of non-wetting, partial wetting and complete wetting modes of operation on hydrogen sulfide removal utilizing monoethanolamine absorbent in hollow fiber membrane contactor, Sustainable Environment Research, ۲۸, ۱۸۶, ۲۰۱۸.
 311. T. Mohammadi, A. Taghvaie Nakhjiri, A. Heydarinasab, O. Bakhtiari, Experimental investigation and mathematical modeling of CO۲ sequestration from CO۲/CH۴ gaseous mixture using MEA and TEA aqueous absorbents through polypropylene hollow fiber membrane contactor, Journal of Membrane Science, ۵۶۵, ۱, ۲۰۱۸.
 312. T. Mohammadi, M. Abbasi Monfared, M. Sheikhi, N. Kasiri, Experimental investigation of oil-in-water microfiltration assisted by Dielectrophoresis: Operational condition optimization, Chemical Engineering Research and Design, ۱۳۷, ۴۲۱, ۲۰۱۸.
 313. T. Mohammadi, M. Zahed, P. S. Parsamehr, M. Ahmadzadeh Tofighy Synthesis and functionalization of graphene oxide (GO) for salty water desalination as adsorbent, Chemical Engineering Research and Design, ۱۳۸, ۳۵۸, ۲۰۱۸.
 314. T. Mohammadi, A. Taghvaie Nakhjiri, A. Heydarinasab, O. Bakhtiari, The effect of membrane pores wettability on CO۲ removal from CO۲/CH۴ gaseous mixture using NaOH, MEA and TEA liquid absorbents in hollow fiber membrane contactor, Chinese Journal of Chemical Engineering, ۲۶, ۱۸۴۵, ۲۰۱۸.
 315. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Maghami, Wastewaters treatment containing phenol and ammonium using aerobic submerged membrane bioreactor, Chemistry Central Journal, ۱۲, ۷۹, ۲۰۱۸.
 316. T. Mohammadi, M. Rezakazemi, M. Maghami, High Loaded Synthetic Hazardous Wastewater Treatment Using Lab- Scale Submerged Ceramic Membrane Bioreactor, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, ۶۲, ۲۹۹, ۲۰۱۸.
 317. T. Mohammadi, M. Enayatzadeh, N. Fallah, Morphology and performance of poly (vinylidene fluoride) flat sheet membranes: thermodynamic and kinetic aspects, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۵, ۴۶۴۱۹, ۲۰۱۸.
 318. T. Mohammadi, J. Zyaie, M. Sheikhi, J. Baniasadi, S. Sahebi, Assessment of thermally modified Cellulose acetate forward osmosis membrane using response surface methodology based on Box-Behnken design, Chemical Engineering and Technology, ۴۱, ۱۷۰۶, ۲۰۱۸.
 319. T. Mohammadi, R. Kardani, M. Asghari, M. Afsari, Effects of nanofillers on the characteristics and performance of PEBA-based mixed matrix membranes, Reviews in Chemical Engineering, ۳۴, ۷۹۷, ۲۰۱۸.
 320. T. Mohammadi, M. Peydayesh, O. Bakhtiari, Water Desalination via Novel Positively Charged Hybrid Nanofiltration Membranes Filled with Hyperbranched Polyethyleneimine Modified MWCNT, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ۶۹, ۱۲۷, ۲۰۱۹.
 321. T. Mohammadi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, S. Azizi, Performance evaluation of mullite ceramic membrane for oily wastewater treatment using response surface methodology based on Box-Behnken design, Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology, ۵, ۲۵, ۲۰۱۹.
 322. T. Mohammadi, M. Tavakolmoghadam, Application of colloidal precipitation method using sodium polymethacrylate as dispersant for TiO۲/PVDF membrane preparation and its antifouling properties in membrane bioreactors, Polymer Engineering and Science, ۵۹, E۴۲۲, ۲۰۱۹.
 323. T. Mohammadi, M. Kahrizi; S. Zhao, N. Kasiri, Introducing sorption coefficient through extended UNIQAC and Flory-Huggins models for improved flux prediction in forward osmosis, Chemical Engineering Science, ۱۹۸, ۳۳, ۲۰۱۹.
 324. T. Mohammadi, S. Abdolbaghi, H. R. Mahdavi, Simulation of heat and mass transport for ethylene glycol solution separation using a vacuum membrane distillation process, Desalination and Water Treatment, ۱۴۸, ۳۰, ۲۰۱۹.
 325. T. Mohammadi, M. Peydayesh, S. Bolisetty, R. Mezzenga, Assessing the Binding Performance of Amyloid−Carbon Membranes toward Heavy Metal Ions, Langmuir, ۳۵, ۴۱۶۱, ۲۰۱۹.
 326. T. Mohammadi, E. Shekarian, M. R. Jafari Nasr, O. Bakhtiari, M. Javanbakht, Preparation of ۴A zeolite coated polypropylene membrane for lithium ion batteries separator, Journal of Applied Polymer Science, ۱۳۶, ۴۷۸۴۱, ۲۰۱۹.
 327. T. Mohammadi, S. S. Hossaini Zahed, S. Khanlari, Hydrous metal oxide incorporated polyacrylonitrile-based nanocomposite membranes for Cu(II) ions removal, Separation and Purification Technology, ۲۱۳, ۱۵۱, ۲۰۱۹.
 328. T. Mohammadi, M. Asghari, S. Rahil Mousavi, A comprehensive comparative study on morphology and pervaporative performance of porous-supported mesoporous zeolitic membranes, Microporous and Mesoporous Materials, ۲۸۰, ۱۷۴, ۲۰۱۹.
 329. T. Mohammadi, A. Atash Jameh, O. Bakhtiari, M. Mahdiyarfar, Synthesis and modification of Zeolitic Imidazolate Framework (ZIF-۸) nanoparticles as highly efficient adsorbent for H۲S and CO۲ removal from natural gas, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۷, ۱۰۳۰۵۸, ۲۰۱۹.
 330. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Sadrzadeh, Preparation, characterization and fouling analysis of in-air hydrophilic/underwater oleophobic bio-inspired polydopamine coated PES membranes for oily wastewater treatment, Journal of Membrane Science, ۵۸۲, ۴۰۲, ۲۰۱۹.
 331. T. Mohammadi, S. M. Mirfendereski, Z. Niazi, Selective removal of H۲S from gas streams containing high CO۲ concentration using hollow fiber membrane contractors, Chemical Engineering and Technology, ۴۲, ۱۹۶, ۲۰۱۹.
 332. T. Mohammadi, A.H. Behroozi, N. Kasiri, Empirical modeling coupled with pore blocking for predicting cake formation of electric field effects on oily waste water cross-flow microfiltration, Journal of Membrane Science, ۵۸۴, ۱۲۰, ۲۰۱۹.
 333. T. Mohammadi, P. S. Parsamehr, M. Zahed, M. Ahmadzadeh Tofighy, M. Rezakazemi, Preparation of novel cross-linked graphene oxide membrane for desalination applications using (EDC and NHS)-activated graphene oxide and PEI, Desalination, ۴۶۸, ۱۱۴۰۷۹, ۲۰۱۹.
 334. T. Mohammadi, F. S. Kamelian, F. Naeimpoor, Fast, facile and scalable fabrication of novel microporous silicalite-۱/PDMS mixed matrix membranes for efficient ethanol separation by pervaporation, Separation and Purification Technology, ۲۲۹, ۱۱۵۸۲۰, ۲۰۱۹.
 335. T. Mohammadi, M. Sheikhi, M. Arzani, H. R. Mahdavi, Kaolinitic Clay-Based Ceramic Microfiltration Membrane for Oily Wastewater Treatment: Assessment of Coagulant Addition, Ceramics International, ۴۵, ۱۷۸۲۶, ۲۰۱۹.
 336. T. Mohammadi, S. Ghiasi, A. Behboudi, S. Khanlari, Effect of Surface Charge and Roughness on Ultrafiltration Membranes Performance and Polyelectrolyte Nanofiltration Layer Assembly, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ۵۸۰, ۱۲۳۷۵۳, ۲۰۱۹.
 337. T. Mohammadi, F. Zareia, R. Moattaria, S. Rajabzadeh, M. Bagheri, A. Taghizadeh, H. Matsuyama, Preparation of thin film composite nano-filtration membranes for brackish water softening based on the reaction between functionalized UF membranes and polyethyleneimine, Journal of Membrane Science, ۵۸۸, ۱۱۷۲۰۷, ۲۰۱۹.
 338. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Sadrzadeh, B. Van der Bruggen, Superhydrophilic and underwater superoleophobic membranes- A review of synthesis methods, Progress in Polymer Science, ۹۸, ۱۰۱۱۶۶, ۲۰۱۹.
 339. T. Mohammadi, A.H. Behroozi, N. Kasiri, Multi-phenomenal macroscopic investigation of cross-flow membrane flux in microfiltration of oil-in-water emulsion, experimental & computational, Journal of Water Process Engineering, ۳۲, ۱۰۰۹۶۲, ۲۰۱۹.
 340. T. Mohammadi, A.H. Behroozi, M. Sheikhi, N. Kasiri, Experimental and simulation study of cross-flow microfiltration process of oil-in-water emulsion using cellulose acetate membrane, Petroleum Research, ۲۹, ۱۰۷, ۲۹, ۲۰۱۹.
 341. T. Mohammadi, M. Enayatzadeh, N. Fallah, Influence of TiO۲ nanoparticles loading on permeability and antifouling properties of nanocomposite polymeric membranes: experimental and statistical analysis, Journal of Polymer Research, ۲۶, ۲۴۰, ۲۰۱۹.
 342. T. Mohammadi, N. Azizi, M. Isanejad, R. Mosayebi Behbahani, Effect of TiO۲ loading on morphology and CO۲/CH۴ separation performance of PEBAX based membranes, Frontiers of Chemical Science and Engineering, ۱۳, ۵۱۷, ۲۰۱۹.
 343. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, Divalent heavy metal ions removal from contaminated water using positively charged membrane prepared from a new carbon nanomaterial and HPEI, Chemical Engineering Journal, ۳۸۸, ۱۲۴۱۹۲, ۲۰۲۰.
 344. T. Mohammadi, A. Atash Jameh, O. Bakhtiari, Preparation of PEBAX-۱۰۷۴/modified ZIF-۸ nanoparticles mixed matrix membranes for CO۲ removal from natural gas, Separation and Purification Technology, ۲۳۱, ۱۱۵۹۰۰, ۲۰۲۰.
 345. T. Mohammadi, S. Zarghami, M. Sadrzadeh, B. Van der Bruggen, Bio-inspired anchoring of amino-functionalized multi-wall carbon nanotubes (N-MWCNTs) onto PES membrane using polydopamine for oily wastewater treatment, Science of the Total Environment, ۷۱۱, ۱۳۴۹۵۱, ۲۰۲۰.
 346. T. Mohammadi, M. Pourazar, M. R. Jafari Nasr, O. Bakhtiari, M. Javanbakht, Preparation of ۱۳X zeolite powder and membrane: investigation of synthesis parameters impacts using experimental design, Materials Research Express, ۷, ۰۳۵۰۰۴, ۲۰۲۰.
 347. T. Mohammadi, M. Bagheri, S. Rajabzadeh, M. R. Elmarghany, R. M. Moattari, O. Bakhtiari, A. Inada, H. Matsuyama, Preparation of a positively charged NF membrane by evaporation deposition and the reaction of PEI on the surface of the C-PES/PES blend UF membrane, Progress in Organic Coatings, ۱۴۱, ۱۰۵۵۷۰, ۲۰۲۰.
 348. T. Mohammadi, E. Valamohammadi, F. Behdarvand, M. Ahmadzadeh Tofighy, Preparation of positively charged thin-film nanocomposite membranes based on the reaction between hydrolyzed polyacrylonitrile containing carbon nanomaterials and HPEI for water treatment application, Separation and Purification Technology, ۲۴۲, ۱۱۶۸۲۶, ۲۰۲۰.
 349. T. Mohammadi, M. H. Sadeghi, M. Ahmadzadeh Tofighy, One-dimensional graphene for efficient aqueous heavy metal adsorption: rapid removal of arsenic and mercury ions by graphene oxide nanoribbons (GONRs), Chemosphere, ۲۵۳, ۱۲۶۶۴۷, ۲۰۲۰.
 350. T. Mohammadi, S. Sahebi, M. Sheikhi, B. Ramavandi, M. Ahmadi, S. Zhao, A. S. Adeleye, Z. Shabani, Sustainable management of saline oily wastewater via forward osmosis using aquaporin membrane, Process Safety and Environmental Protection, ۱۳۸, ۱۹۹, ۲۰۲۰.
 351. T. Mohammadi, P. Jalilvand, A. Rahbar-Kelishami, H. Shayesteh, Optimizing of malachite green extraction from aqueous solutions using hydrophilic and hydrophobic nanoparticles, Journal of Molecular Liquids, ۳۰۸, ۱۱۳۰۱۴, ۲۰۲۰.
 352. T. Mohammadi, M. Peydayesh, S. Kordmirza Nikouzad, A Positively Charged Composite Loose Nanofiltration Membrane for water purification from heavy metals, Journal of Membrane Science, ۶۱۱, ۱۱۸۲۰۵, ۲۰۲۰.
 353. T. Mohammadi, S. Sahebi, M. Sheikhi, B. Ramavandi, Sh. Zhao, J. Baniasadi, N. Fadaie, Developing novel thin film composite membrane on a permeate spacer backing fabric for forward osmosis, Chemical Engineering Research and Design, ۱۶۰, ۳۲۶, ۲۰۲۰.
 354. T. Mohammadi, A. Taghvaie Nakhjiri, A. Heydarinasab, O. Bakhtiari, Numerical simulation of CO۲ / H۲S simultaneous removal from natural gas using potassium carbonate aqueous solution in hollow fiber membrane contactor, Journal of Environmental Chemical Engineering, ۸, ۱۰۴۱۳۰, ۲۰۲۰.
 355. T. Mohammadi, S. Ghiasi, A. Behboudi, M. Ulbricht, High-Performance Positively Charged Hollow Fiber Nanofiltration Membranes Fabricated via Green Approach towards Polyethyleneimine Layer Assembly, Separation and Purification Technology, ۲۵۱, ۱۱۷۳۱۳, ۲۰۲۰.
 356. T. Mohammadi, Sh. Rajabi, F. Khodadadi, M. Tavakolmoghadam, Morphology control in PVDF membranes using PEG/PVP additives and mixed solvents, Membrane and Water Treatment, An International Journal, ۱۱, ۴, ۲۳۷, ۲۰۲۰.
 357. T. Mohammadi, E. Shekarian, M. R. Jafari Nasr, O. Bakhtiari, M. Javanbakht, Enhanced wettability and electrolyte uptake of coated commercial polypropylene separators with inorganic nanopowders for application in lithium-ion battery, Journal of Nanostructures, in press.
 358. T. Mohammadi, S. Sahebi, N. Fadaie, L. Mirshekar Jahangiri, B. Kamarehi, Assessing biomimetic aquaporin membrane for forward osmosis desalination process: A dataset, Data in Brief, in press.
 359. T. Mohammadi, S. M. R. Miraboutalebi, M. Peydayesh, M. Bagheri, Polyacrylonitrile/α-Fe۲O۳ hybrid photocatalytic composite adsorbents for enhanced dye removal, Chemical Engineering and Technology, in press.
 360. T. Mohammadi, M. Pourazar, M. R. Jafari Nasr, O. Bakhtiari, M. Javanbakht, Preparation and characterization of PVDF-۱۳X zeolite mixed matrix membranes for lithium ion batteries&#۳۹; separator with enhanced performance, Journal of Applied Polymer Science, in press.
 361. T. Mohammadi, J. Baniasadi, Z. Shabani, S. Sahebi, Enhanced performance and fouling resistance of cellulose acetate forward osmosis membrane with the spatial distribution of TiO۲ and Al۲O۳ nanoparticles, Journal of Chemical Technology & Biotechnology, in press.
 362. T. Mohammadi, M. Ahmadzadeh Tofighy, M. H. Sadeghi, High-flux PVDF/PVP nanocomposite ultrafiltration membrane incorporated with graphene oxide nanoribbones with improved antifouling properties, Journal of Applied Polymer Science, in press.
 363. T. Mohammadi, S. M. A. Ahmadi, N. Azizi, Effect of HNTs incorporation on morphology and CO۲/CH۴ separation performance of Pebax-based membranes, Korean Journal of Chemical Engineering, in press.
 364. تورج محمدی، اصلاح یک غشا مرکب جهت بکارگیری در باطری‌های جدید، مجله بین‏المللی علوم مهندسی، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحه ۱۰۳، ۷۸.
 365. تورج‌ محمدی، افشین ‌پاک، سید مهبد بصیر، تاثیر ماده جاذب بر بازدهی فتو کاتالیزوری دی‌اکسید تیتانیوم، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  سال بیست و یکم شماره یک و دو۸۱.
 366. تورج‌ محمدی، احسان سلجوقی، بررسی غشاها و فرایندهای غشایی مورد استفاده در تصفیه خون، مجله مهندسی شیمی ایران،  سال هفتم شماره سی و سه ۸۷.
 367. تورج‌ محمدی، فاطمه رکابدار، عبدالحمید صلاحی، علی قشلاقی، کاربرد فرایند فیلتراسیون غشایی در تصفیه پساب نفتی واحد پالایش نفت، مجله پژوهش نفت، سال بیستم شماره شصت و سه ۵۷.
 368. تورج محمدی، منصور کاظمی مقدم، مقایسه و ارزیابی جداسازی غشاهای زئولیتی نانوحفره ای، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، زمستان ۱۳۹۰.
 369. تورج‌ محمدی، افشین ‌پاک، معصومه تکبیری، جداسازی ترکیبات گوگردی از بنزین توسط فرایند تراوش تبخیری، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  دوره ۳۱ سال ۹۱.
 370. تورج‌ محمدی، منصور کاظمی مقدم، سیاوش مداینی، راهبرد ‌های نوین در شستشوی غشاهای UF مورد استفاده در صنایع شیر ایران، مجله مهندسی شیمی ایران،  سال یازدهم شماره شصت و دو ۲۱.
 371. تورج محمدی، شهرام قنبری، کورش شفیعی، منصور کاظمی مقدم، ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺸﺎﻫﺎی زﺋﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮای آبزداﻳﻲ از ﺳﻮﺧﺖDMAZ ، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، پاییز ۱۳۹۲.
 372. تورج‌ محمدی، محمد مهدیار فر، علی مهاجری، بررسی تجربی ساخت غشا کربنی بر روی پایه های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی بعنوان ماده پیشتاز، مجله پژوهش نفت، سال بیستم و دوم شماره هفتاد و دو ۱۳۲.
 373. تورج‌ محمدی، نور ا... کثیری، هانیه شکرکار، بررسی تاثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاهای سرامیکی، مجله مهندسی شیمی ایران، سال یازدهم شماره شصت و هفت ۱۸.
 374. تورج‌ محمدی، سپیده سروش، امید بختیاری، مدل سازی بازیافت مواد خوش بو از جریان های در بر گیرنده آنها با تماس دهنده های غشایی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،  دوره ۳۳ سال ۹۳.
 375. تورج‌ محمدی، نور ا... کثیری، هانیه شکرکار، مدلسازی غشای میکروفیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب نفتی با استفاده از مدل هرمیا و شبکه عصبی، مجله مهندسی شیمی ایران، سال سیزدهم شماره هفتاد و شش۴.
 1. تورج‌ محمدی، جعفر توفیقی، علیمراد رشیدی، مژگان داودی، مروری بر روش های ساخت غشاهای نانولوله کربنی، مجله مهندسی شیمی ایران،  سال چهاردهم شماره هشتاد و دوم ۶.
تورج‌ محمدی، نوراله کثیری، امیرحسین بهروزی، محمد شیخی، بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیند میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت در آب با غشای سلولز استات، مجله پژوهش نفت، شماره ۱۰۷، مهر و آبان، ۱۱۱.

پروژه‏های صنعتی و تحقیقاتی اجرا شده
 1. بررسی پدیده‏ ایجاد پلیمر در برج Caustic washing واحد الفین - مجتمع پتروشیمی اراک
 2. بررسی علمی روش‌های جلوگیری از Fouling غشاهای RO - مجتمع پتروشیمی رازی
 3. مطالعه و ارائـه بهترین روش رفع گرفتگی (Fouling) غشا UF سازمان صنایع شیر ایران
 4. استفاده از فتوکاتالیست‌ها در حذف آلودگی معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 5. بررسی روش‌های تمیز کردن غشاهای صنعتی - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 6. بررسی انواع غربال‌های مولکولی در صنایع پتروشیمی- تحقیق و توسعه پتروشیمی
 7. تهیه آزمایشگاهی غربال‌های مولکولی - وزارت صنایع
 8. الکترودیالیز ( مقدمه) - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 9. الکترودیالیز ( کاربرد) - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 10. تهیه آزمایشگاهی غشا زئولیتی - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 11. استفاده از فن‌آوری الکترودیالیز به منظور تهیه آب - طرح تعاون بین دانشگاهی
 12. تهیه غشا سرامیکی میکروفیلتراسیون - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 13. بررسی امکان استفاده از غشا در صنایع نفت - مهندسی توسعه نفت
 14. بررسی امکان استفاده از فرآیندهای غشایی در جداسازی مخلوط‌های مختلف - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 15. تهیه غشا زئولیتی- سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 16. تغلیظ آزمایشگاهی لیزین به روش UF - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 17. امکان استفاده از تکنولوژی غشا بمنظور بازیابی  LPGدر پالایشگاه شیراز - پالایشگاه شیراز
 18. بررسی فرآیندهای غشایی در صنایع گاز و امکان سنجی تهیه آزمایشگاهی غشا - شرکت ملی گاز ایران
 19. بررسی آزمایشگاهی فرآیند جداسازی هیدروژن به روش غشایی و مقایسه این فرآیند با فرآیندهای PSA و Cryogenic - پژوهشگاه صنعت نفت
 20. ارزیابی عملکرد یک راکتور غشایی به منظور افزایش گزینش‌پذیری دی‌متیل آمین در مقیاس آزمایشگاهی - سازمان صنایع دفاع
 21. تهیه و ارزیابی غشا پلیمری بمنظور بررسی امکان جداسازی LPG از جریان گازی در مقیاس آزمایشگاهی - پالایشگاه شیراز
 22. تهیه و ارزیابی عملکرد یک راکتور غشایی به منظور تولید گاز سنتز در مقیاس آزمایشگاهی - تحقیق و توسعه پتروشیمی
 23. سنتز غشا پلیمری لاستیکی جهت جداسازی هیدروکربن‌های سنگین از گازهای سبک- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ساخت و ارزیابی یک نمونه غشا سرامیکی به منظور شیرین‌سازی گاز طبیعی - شرکت ملی گاز ایران
 24. استفاده از فرایند ترکیبی غشا – جذب در مقیاس آزمایشگاهی به منظور شیرین سازی گاز طبیعی - شرکت نفت و گاز پارس
 25. تدوین دانش فنی استحصال مواد آروماتیک از باقیمانده‌های واحدهای آروماتیک زدایی با استفاده از روش تراوش تبخیری در مقیاس نیمه صنعتی با ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در روز - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 26. ساخت نمونه آزمایشگاهی غشا سرامیکی به منظور خالص ‌سازی گاز SF۶ - شرکت برق منطقه ای باختر
 27. طراحی و ساخت پایلوت غشایی تراوش تبخیری چند منظوره جهت خالص سازی حلال‌های آلی به ظرفیت ۵۰۰ لیتر حلال خالص در روز - سازمان گسترش و نوسازی صنایع
 28. تدوین دانش فنی و ساخت غشا سرامیکی هدایتگر همزمان یون و الکترون برای جداسازی اکسیژن از هوا - طرح های صنایع نوین
 29. ساخت و ارزیابی غشاهای زئولیتی X and Y -  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)
 30. ساخت غشاهای ماتریس آمیخته برای جداسازی دی‌اکسید کربن / متان- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 31. بررسی پالایش پساب‌ها از آلاینده‌های زیست‌بوم با فرآیند تقطیر غشایی X and Y -  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)
 32. پوشش دهی غشاهای سرامیکی برای آب زدایی از اتانول با فرایند تراوش تبخیری- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 33. ساخت پایلوت غشایی خالص سازی اتانول – دبیرخانه بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور
 34. تدوین دانش فنی ساخت مدول و غشا های میکروفیلتر سرامیکی مونولیتی به طولcm  ۳۰ جهت تصفیه پساب - طرح های صنایع نوین
 35. تدوین دانش فنی ساخت و ارزیابی غشاهای نانوفیلتراسیون الیاف تو خالی به منظور شیرین سازی آب - طرح های صنایع نوین
 
پروژه‌های صنعتی در دست اجرا
 
 
اختراعات ثبت و تایید شده
 1. طرح غشاهای صفحه ای میکرو فیلتراسیون پلی اترسولفون ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 2. طرح لوله های میکرو حفره سرامیک مولیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 3. طرح غشا سرامیکی نوع فوژاسیت بر روی پایه لوله ای مولیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 4. طرح غشا سرامیکی مورد نیت بر روی پایه لوله ای مولیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 5. طرح کریستالهای نانو حفره زئولیتی نوع مورد نیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 6. طرح کریستالهای کروی نانو حفره زئولیت نوع X ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 7. طرح کریستالهای نانو حفره زئولیت نوع فوژاسیت ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 8. غشاهای غیر متخلخل تک لایه پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 9. غشاهای غیر متخلخل کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب گریز پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 10. غشاهای غشاهای کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست سلولز استات (CA) به روش ریخته گری بر روی شیشه، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 11. غشاهای کامپوزیت پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) بر پایه پلیمر آب دوست پلی آمید (PA) به روش ریخته گری بر روی آب ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 12. جداسازی ایزوپروپانول از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 13. غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید بر پایه پلی سولفون، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 14. جداسازی اتیل بوتیرات از اب با استفاده از غشا کامپوزیت کو پلیمر پلی اتر بلوک امید، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۶
 15. جداسازی آب از اتانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۷
 16. کریستال­های نانو حفره زئولیت نوع T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۷
 17. غشا نانو حفره زئولیت T روی پایه لوله­ای مولایت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۷
 18. جداسازی آب از ایزوپروپانول با استفاده از غشا زئولیت T، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۷
 19. ایجاد لایه ای از نانو لوله های کربنی مرتب شده (دارای نظم عمودی) بر سطح پایه درشت حفره الفا الومینا، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۸
 20. طراحی یک سیستم ساده CVD به منظور تولید نا نو لوله های کربنی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی،  ۱۳۸۸
 21. طراحی و ساخت بیو راکتور غشایی به منظور تصفیه پساب، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۹
 22.  افزایش اندازه غشاهای میکروفیلتر به اندازه صنعتی (cm ۵۰)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۸۹
 23. ساخت زئولیت نانو حفره سیگما ۱ با استفاده از سیلیکا فوم، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 24. ساخت غشا زئولیتی W برای خالص ‌سازی گاز SF۶، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 25. ساخت غشا کامپوزیت پلی وینیل الکل (PVA) بر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 26. ساخت غشا ماتریس آمیخته پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) پر شده از نانو ذرات زئولیت ۴A، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 27. سنتز نانو زئولیت Rho با کنترل شرایط عملیاتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 28.  نانو زئولیت NaA با کنترل شرایط عملیاتی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱ ساخت غشا نانو کریستال NaA برای جداسازی اب و ایزوپروپانول، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 29. سنتز نانو زئولیت NaA با استفاده از تترا متیل آمونیم هیدروکساید (مورد استفاده در صنایع نفتی)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 30. سنتز زئولیت نانو حفره کابازیت، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 31. سنتز زئولیت نانو  کریستال NaY بدون استفاده از قالب های آلی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 32. ساخت غشا کامپوزیت ماتریس امیخته پلی وینیل الکل (PVA) پر شده از نانو ذرات زئولیتی ۴A بر روی پایه پلی پروپیلن (PP)، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۱
 33. ساخت غشا های مرکب پلی یورتان /پلی اتیلن گلایکول در دو نوع تک لایه و با پایه سرامیکی، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، ۱۳۹۳
دفعات مشاهده: 28205 بار   |   دفعات چاپ: 1778 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4447