آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی- معرفی آزمایشگاه
معرفی آزمایشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
آزمایشگاه مهندسی فیزیک و بناهای بومی تاسیس سال ۱۳۹۴ در دانشگاه علم وصنعت ایران، به سرپرستی سرکار خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج عضو هیئت علمی این دانشگاه در بخش مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی راه اندازی شد.
این آزمایشگاه تحقیقاتی فعالیت های خود را از شهریور سال ۱۳۹۶ در راستای پژوهش های تخصصی، در زمینه های مربوط به بناهای بومی و بوم شناسی و انرژی های پایدار شروع کرده است. اعضاء اصلی آزمایشگاه را اساتید برجسته کشور در زمینه مرمت و معماری تشکیل داده اند.
از اصلی ترین اهداف آزمایشگاه جذب نیروهای جوان و فعال در زمینه مرمت و معماری و همچنین امکان فعالیت دادن به دانشجویان زیر نظر اساتید و به انجام رساندن هر چه بهتر پروژه های مربوطه است.
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه مهندسی و فیزیک بناهای بومی و تاریخی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-44.879.879.fa.html
برگشت به اصل مطلب