آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی- درخواست پروپوزال
درخواست پروپوزال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/17 | 
در صورتیکه یکی از بخشهای صنعتی کشور تمایل به انجام پروژه توسط آزمایشگاه بهینه سازی سیستمهای انرژی را داشته باشند، می توانند عنوان پروژه مورد نظر خود را به یکی از روشهای زیر اعلان نمایند تا در اسرع وقت پروپوزال مربوطه برای ایشان ارسال گردد.
روش اولارسال عنوان پروژه، نام شرکت، مشخصات تماس به نشانی پست الکترونیکی: energysys@iust.ac.ir
روش دومتماس با شماره تلفن های آزمایشگاه و اعلام عنوان پروژه، نام شرکت و مشخصات تماس

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-15.160.155.fa.html
برگشت به اصل مطلب