آزمایشگاه مرجع مرکزی- تجهیزات
دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/28 | 
شرکت سازنده Philips ( هلند) 
مدل دستگاه: PW1480
آنالیز نیمه‌کمی و کیفی مواد مختلف
شناسایی عناصر از فلوئور (F) تا اورانیوم (U)
آنالیز عناصر اصلی سنگ‌ها و رسوبات
آنالیز نمونه‌های زمین‌شناسی و فلزی
آنالیز سیمان، نسوز و سرامیک
گزارش نتایج به صورت اکسیدی/عنصری
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه مرجع مرکزی:
http://www.iust.ac.ir/rln/find-26.369.630.fa.html
برگشت به اصل مطلب