دانشکده فناوری های نوین- اخبار پژوهشی
دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - آقای محمد امیری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.20219.75344.fa.html
برگشت به اصل مطلب