دانشکده فناوری های نوین- اخبار پژوهشی
دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای امیر واحد قوشچی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.20219.74593.fa.html
برگشت به اصل مطلب