دانشکده فناوری های نوین- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
تقویم آموزشی نیمسال دوّم
۱۴۰۰-۱۳۹۹

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.18717.58553.fa.html
برگشت به اصل مطلب