دانشکده فناوری های نوین- اطلاعیه های فوری
امتحان روز شنبه95/11/2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/22 | 

AWT IMAGEطبق  هماهنگی به عمل آمده با معاون محترم آموزشی دانشگاه امتحانات مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ به جهت تعطیلی به شنبه مورخ۹۵/۱۱/۲درهمان ساعات منتقل گردیده است

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.17275.48143.fa.html
برگشت به اصل مطلب