دفتر استعدادهای درخشان- پرسشهای متداول
پرسشهای متداول

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/22 | 
پرسشهای متداول
- نحوه پذیرش بدون آزمون دکتری
مطابق آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات ستاد ممتازین دانشگاه، ثبت نام متقاضیان در زمان فراخوان از طریق سامانه گلستان انجام می شود، مدارک آموزشی متقاضیان مطابق جدول 2 آیین نامه توسط کارشناس دفتر استعداهای درخشان امتیازدهی و مدارک پژوهشی متقاضیان مطابق جدول 1 آیین نامه توسط داوران دانشکده امتیازدهی می گردد.

- نحوه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد
مطابق آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبات ستاد ممتازین دانشگاه، ثبت نام متقاضیان از سایر دانشگاه ها در زمان فراخوان از طریق سامانه گلستان انجام می شود،بررسی شرایط اولیه توسط کارشناس دفتر استعدادهای درخشان صورت می پذیرد سپس جهت انتخاب و تعیین گرایش نهایی به دانشکده ارسال می گردد. دانشجویان داخل هم از طریق دانشکده ها اعلام می شوند.

- نحوه حمایت از مقالات دانشجویی
براساس آیین نامه حمایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و ارسال درخواست درسامانه گلستان در قسمت پیشخوان خدمت
 
- نحوه چگونگی مشمول شدن جایزه های تحصیلی سالانه بنیاد ملی نخبگان

بارگذاری مدارک در سامانه سینا در زمان فراخوان، امتیاز دهی به طور کامل توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می پذیرد و باتوجه ظرفیت دانشگاه افراد مشخص و اعلام می گردد.
 
- نحوه انتخاب برگزیدگان جشن ممتازین

مطابق آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز

- نحوه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
مطابق آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ثبت نام در سامانه سازمان امور دانشجویان داخل

- صدور گواهی استعدادهای درخشان
صدور گواهی فقط به پذیرفته شدگان بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد جهت ارائه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بنیاد ملی نخبگان صادر می گردد.

- المپیاد علمی - دانشجویی کشور
برای شرکت در المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز متقاضی باید سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.18544.56802.fa.html
برگشت به اصل مطلب