پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی
جدول زمانبندی مصاحبه متقاضیان مصاحیه دکتری معماری کامیپوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/3/4 | 

به اطلاع متقاضیان دکتری مهندسی کامیپوتر - معماری کامپیوتر ورودی 94 میرساند که برنامه زمانبندی انجام مصاحبه به شرح جدول ذیل می باشد:

برنامه زمانبندی

با آرزوی موفقیت

امور آموزش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.13218.40190.fa.html
برگشت به اصل مطلب