پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
اطلاعیه مهم در خصوص ارائه سمینار دانشجویان ورودی 92 دانشکده مهندسی کامیپوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/14 | 

  قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر-

  هوش مصنوعی ورودی بهمن 92 و دانشجویانی که هنوز از سمینار خود دفاع نکرده اند ) ورودی مهر 92)

  زمان ارائه سمینار دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 30/02/94 می باشد. دانشجویانی که در تاریخ ذکر شده از سمینارشان دفاع می نمایند گزارش سمینار خود را تا تاریخ 27/02/94 به خانم کریمی تحویل نمایند.

  رشته نرم افزار و شبکه های کامپیوتری گزارش سمینار خود را به صورت پرینت تهیه نموده همراه فرم پیوست که به امضای استاد راهنما رسیده باشد به خانم کریمی تحویل داده شود.

  رشته هوش مصنوعی اسکن فرم پیوست و گزارش سمینار به آدرس زیرایمیل گردد.

  

  karimi@iust.ac.ir

 

  به فرمها و گزارش هایی که بعد از تاریخ ذکر شده تحویل داده شود ترتیب اثر داده نمی شود و دانشجو در برنامه ارائه سمینار ها گنجانده نخواهد شد.

فرم تقاضای ارائه سمینار

  برنامه ارائه سمینارها متعاقبا اعلام می گردد.

با آرزوی موفقیت

امور آموزش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12823.39768.fa.html
برگشت به اصل مطلب