پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
برنامه زمانبندی ارائه سمینار گروه ساخت و تولید مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/27 | 

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید میرساند برنامه زمانبندی ارائه سمینار های آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول برنامه زمانبندی ارائه سمینار های گروه ساخت و تولید

با آرزوی موفقیت

امور آموزش پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.12823.38926.fa.html
برگشت به اصل مطلب