پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
قابل توجه دانشجویان رشته بیوالکتریک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/18 | 

  قابل توجه دانشجویان محترم رشته بیو الکتریک

  نظر به سوال برخی از دانشجویان در خصوص مکان برگزاری کلاس درس فیزیولوژی رشته بیو الکتریک (آقای دکتر لشکری) به اطلاع می رساند مطابق روال، کلاسها در سال جاری در محل پردیس برگزار می شود.

  با آرزوی موفقیت- امور آموزش پردیس

  18/1/93

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12823.32613.fa.html
برگشت به اصل مطلب