پردیس شماره 2- اطلاعیه های آموزشی دانشجویان جاری
فرمت تایپ سمینار و پایان نامه ویژه دانشجویان پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/16 | 

به اطلاع دانشجویان پردیس دانشگاهی میرساند جهت تایپ سمینار و پایان نامه خود مطابق فایل پیوست سمینار و پایان نامه خود را ارائه نمایند.

فایل ورد

با آرزوی موفقیت

معاونت آموزشی پردیس دانشگاهی

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://www.iust.ac.ir/find-90.12823.32133.fa.html
برگشت به اصل مطلب