دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
دو نشست با مدیران پژوهشی پژوهشگاه فضائی ایران و رئیس تحقیق و توسعه شرکت زمزم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/13 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.6298.73847.fa.html
برگشت به اصل مطلب