دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
شرکت دانشگاه در نخستین نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا (آبادیران)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/24 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.6298.73679.fa.html
برگشت به اصل مطلب