دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
کاگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/7 | 

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در نظر دارد "کارگاه آموزشی بین المللی کارآفرینی فناورانه" را در تاریخ 6-5 آبان ماه 94 با همکاری مرکز انتقال فناوری در آسیا و اقیانوسیه (UN APCTT) و مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند (LORA RCSTT) با حضور مدرسان برجسته داخلی و خارجی از کشورهای عضو APCTT و LORA برگزار نماید.

شایان ذکر است این کارگاه بین المللی به زبان انگلیسی برگزار می شود و محورهای اصلی آن عبارتند از:

1- مفاهیم، مدلها و شکل گیری کارآفرینی فناوران

2- زیرساخت های توسعه کارآفرینی فناورانه

3- کارآفرینی فناورانه در ایران و جدیدترین مباحث مرتبط

مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.

در ضمن هزینه ثبت نام شرکت در کارگاه 2،000،000 ریال و برای دانشجویان 1،000،000 ریال است؛ که از طرف شرکت کنندگان به حساب سیبا بانک ملی ایران 2172089001007 به نام درآمدهای اختصاصی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - شناسه 648 و یا از طریق سایر بانک ها به شماره شبا 250170000002172089001007 واریز خواهد شد.

از کلیه علاقمندان دعوت می گردد برای ثبت نام، فرم مندرج در پیوست را تکمیل و به همراه فیش واریزی تا تاریخ 94/7/30 به نشانی الکترونیکی tbew2015@gmail.com ارسال یا به شماره 56276317 نمابر شود.

جهت دریافت فرم ثبت نام و همچنین اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.41570.fa.html
برگشت به اصل مطلب