دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- دفاتر توسعه تعاملات
دفاتر تعاملات با صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/13 | 
دفتر تعاملات با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دفتر تعاملات با وزارت صنعت، معدن و تجارت

دفتر تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پیشرفت)

دفتر تعاملات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مدیر دفتر تعاملات با شهرداریها
دفتر تعاملات با وزارت نیرو
دفتر تعاملات با حوزه حمل و نقل ریلی
دفتر تعاملات با وزارت راه و شهرسازی
دفتر تعاملات با سازمان محیط زیست
دفتر تعاملات با وزارت نیرو حوزه آب
دفتر تعاملات با مپنا
دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع پایین دستی نفت و گاز
 دفتر توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع بالادستی نفت و گاز

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6256.49463.fa.html
برگشت به اصل مطلب