دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اعلان بیستمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/31 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.406.74034.fa.html
برگشت به اصل مطلب