دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
دومین همایش ملی ” مدیریت کیفیت آب” و چهارمین همایش ملی “مدیریت مصرف آب”

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/22 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find-9.406.73649.fa.html
برگشت به اصل مطلب