دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/12 | 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس سری اول اولویت های تحقیقاتی سال 95 را ارائه می نماید. علاقمندان می توانند جهت دریافت لیست اولویت های تحقیقاتی و همچنین فرم تعریف پروژه از لینکهای زیر استفاده نموده و پس از تکمیل فرم ، به دفتر تحقیقات آن شرکت تحویل نمایند. ضمناً اولویتهای تحقیقاتی آن شرکت در آدرس www.farsedc.ir  نیز قابل مشاهد می باشد.

لیست اولویت های تحقیفاتی سال 1395

فرم تعریف پروژه

شماره تلفن تماس:  80 - 32319374 - 071 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.45271.fa.html
برگشت به اصل مطلب