دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اولویت های تحقیقاتی سال 95شرکت برق منطقه ای خوزستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/5 | 

به استحضار می رساند عناوین پژوهشی سال 95 در پورتال شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان  به آدرس الکترونیکی www.kzrec.co.ir بخش تحقیقات و استانداردها قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است با توجه به مکانیزه بودن دریافت و بررسی پیشنهادها پژوهشگران محترم می بایست از طریق سامانه satab.tavanir.org.ir ضمن ثبت نام، فرم تعریف پروژه را تکمیل و ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33369747 - 061 تماس حاصل فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.45154.fa.html
برگشت به اصل مطلب