دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
تمدید ارسال پروپوزالهای شرکت مادر تخصصی ساخت و تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/27 | 

بدینوسیله به اطلاع می رساند اطلاعیه های مربوط به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارسال پروپوزال های مربوط به شرکت فوق تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.43451.fa.html
برگشت به اصل مطلب