دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
پیشنهادیه پروژه شرکت پنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/9 | 

در راستای گسترش همکاریهای علمی با دانشگاه، شرکت پنها در نظر دارد از توانمندیهای علمی و عملی دانشگاه در قالب قرارداد تحقیقاتی تحت عنوان "بهبود رسانایی حرارتی و الکتریکی و افزایش خواص مکانیکی رزین و چسب های اپوکسی با استفاده از نانو ذرات گرافن" بهره مند گردد.

جهت دریافت سند درخواست برای پیشنهاد (RFP) کلیک نمایید.

لذا در صورت موافقت پیشنهادیه مربوطه حاوی زمان و هزینه را به آن شرکت اعلام فرمایند. شایان ذکر است اعتبار نیازمندی فوق 20 روز می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.42044.fa.html
برگشت به اصل مطلب