دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
معرفی مرکز همکاریهای علمی دفاعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/10 | 

مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی اقدام به معرفی بیان چشم انداز، ماموریت و فرآیندهای مرکز همکاریهای علمی دفاعی نموده است.

جهت مشاهده معرفی مرکز همکاریهای علمی دفاعی کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.35611.fa.html
برگشت به اصل مطلب