دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
نشست موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/6 | 

چهارمین مباحثه از سلسله نشست های موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص بررسی و نقد رویکردها و الگوهای نوسازی مشارکت محله در بافت فرسوده شهری با عنوان "نوسازی مشارکتی محله در بافت فرسوده شهری: نقد و بررسی رویکردها و الگوهای ارائه شده در مباحثات پیشین" روز یکشنبه مورخ  7 دی ماه ساعت 14 با حضور آقایان دکتر محمدسعید ایزدی، مهندس احمد نوروزی، دکتر فریدون درویش زاده، دکتر پرویز پیران، دکتر مجتبی رفیعیان، دکتر سعید امیر منصوری و دکتر علیرضا عندلیب به عنوان رئیس دبیر علمی در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.35529.fa.html
برگشت به اصل مطلب