دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/27 | 

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران از اساتید و صاحبنظران برای تهیه عناوین پروژه های مطالعاتی سال 92 درخواست همکاری می نماید.از صاحبنظران دعوت می گردد با لحاظ نمودن معیارهای زیر پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1/9/91 ارسال نمایند.

1- تاثیرگذاری پروژه در جهت حل بخشی از مشکلات ترافیکی موجود در کلان شهر تهران(مطالعات کاربردی)

2- کاربردی بودن موضوع پروژه و قابلیت اجرای نتایج حاصل از آن در افق کوتاه مدت (مطالعات کوتاه مدت)

3- زمینه ساز بودن نتایج حاصل از پروژه برای انجام مطالعات آتی (مطالعات میان مدت و بلند مدت)

4- عدم وجود پروژه هایی با زمینه مطالعاتی مشابه در گذشته و یا در دست اجرا در حال حاضر

5- عناوین مطالعات پیشنهادی در راستای تکمیل مطالعات انجام شده در سال های قبل باشد .

جهت دریافت عناوین برخی از پروژه های سالهای قبل  کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.26443.fa.html
برگشت به اصل مطلب