دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اولویت های پژوهشی آب منطقه ای مرکزی برای سال 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/27 | 

شرکت آب منطقه ای مرکزی لیست اولویت های پژوهشی سال 1391 خود را ارائه نمود.

لیست اولویتها :

1- تحقیق و بررسی اثرات استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک بر سیستم های آبیاری، نفوذ پذیری خاک و کیفیت آب سفره های زیرزمینی

2- تحقیق و بررسی اثرات افت سطح آب سفره های زیرزمینی بر گسل های فعال استان (تبرته، تلخاب،اندیس) و امکان ایجاد زلزله های القایی

3- تحقیق و بررسی آلایندگی زمانی و مکانی پیشروی جبهه آب شور کویر میقان در آبخوان های مجاور

4- تحقیق و ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره چای، بر شاخص های پایه بیولوژیک و شناسایی منابع آلاینده

5- تحقیق و بررسی علل شوری منابع آب زیرزمینی در منطقه سیدقلی ساوه

6- تحقیق و بررسی علل شوری منابع آب زیرزمینی در منطقه کمیجان

7- تحقیق و بررسی حداکثر ریسک قابل قبول در طراحی سازه های آبی در استان

8- پژوهش و تحقیق در زمینه سازه ها و منابع آبی بزرگ تاریخی استان و تهیه شناسنامه های مربوطه

9- بررسی و شناخت عوامل انگیزش در کارایی کارکنان شرکت آب منطقه ای مرکزی

10- بررسی فرونشست های زمین در اثر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از عکسهای ماهواره ای و رادار

11- مسیریابی قنوات شهر اراک

12- تحقیق و بررسی واژه های پیش بینی بارندگی در فرهنگ عمومی مناطق کشور

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.26440.fa.html
برگشت به اصل مطلب