دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری توسط پژوهشکده شاخص پژوه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/27 | 

ردیف

مقطع آموزشی

گرایش ها

حداکثر حمایت مالی(ریال)

1

کارشناسی ارشد

مدیریت گرایش های منابع انسانی استراتژیک و مدیریت صنعتی
عمران گرایش های سازه، زلزله، ژئوتکنیک و حمل و نقل
پدافندغیرعامل، مدیریت بحران و فن آوری های نوین
MBA، EMBA 

30,000,000

2

دکتری

مدیریت گرایش های منابع انسانی استراتژیک و مدیریت صنعتی
عمران گرایش های سازه، زلزله، ژئوتکنیک و حمل و نقل
پدافندغیرعامل، مدیریت بحران و فن آوری های نوین
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، آینده پژوهشی

50,000,000

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس www.ssce.ir مراجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.26437.fa.html
برگشت به اصل مطلب