دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
لیست پروژه های سازمان صنایع هوایی در قالب طرح پژوهانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/7 | 

سازمان صنایع هوایی لیست تعدادی از پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری مورد نظر آن سازمان را جهت پهره برداری دانشجویان در قالب طرح پژوهانه اعلام نمود.

 
حوزهعنوان
ناوبریبررسی انواع روشهای هدایت همانند هدایت LOS، هدایت موازی، هدایت PN و انواع هدایت پیشرفته جهت مدل سازی حلقه هدایت
جی پی اس تصحیح شده دیفرانسیلی (افزایش دقت ناوبری نسبت به GPS)
ناوبری لیزری (افزایش دقت ناوبری)
هدایت و
 کنترل
شناسایی سیستم (امکان تطبیق سیستم هدایت و کنترل با شرایط مختلف)
هدایت مبتنی پردازش تصویر (طراحی خودکار مسیر)
هدایت و کنترل بهینه (بهبود مسیر، کاهش شتاب های اعمالی به سازه و ...)
شبکه عصبی برای هدایت یا کنترل پهپاد (کاهش نسبی زمان و افزایش نسبی دقت طراحی)
الگوریتم ژنتیک برای هدایت یا کنترل پهپاد
شبیه سازی نرم افزار و سخت افزار در حلقه برای پهپادها ( افزایش دقت طراحی، کاهش هزینه آزمایش)
کنترلر پایدار ساز PID 
شبیه سازی انواع مدولاسیون ها و ارائه مدولاسیون بهینه برای پهپاد
تخمین کانال (ارائه روش جهت تخمین کانال در محیط های متحرک و شلوغ از نظر فرکانسی) و شبیه سازی آن
طراحی و پیاده سازی انواع الگوریتم های رمزگذاری و رمزنگاری قوی
طراحی و شبیه سازی SAR 
بهینه سازی الگوریتم های ردیابی و رهیابی در تکنیک های طیف گسترده
تامین انرژیپیل سوختی (انواع مختلف)
مبدل های انرژی لیزری به انرژی الکتریکی ( تولید انرژی الکتریکی از امواج لیزر)
طراحی و شبیه سازی سیستم مدیریت انرژی
مبدل های انرژی الکترومغناطیس و اشعه گاما به انژی الکتریکی
شناساییطراحی و پیاده سازی الگوریتم های search & Track بر اساس ویژگیهای پایدار
طراحی و پیاده سازی انواع الگوریتم های پایدار سازی بر روی سکوهای دو درجه آزادی
پیاده سازی مدیریت حافظه در مواجهه با تصاویر خیلی بزرگ
پردازش تصویر ( تشخیص، شناسایی، ردیابی، موزائیک سازی تصاویر و..)
طراحی و پیاده سازی Embedded computer vision 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.26141.fa.html
برگشت به اصل مطلب