دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/10/10 | 

از قطب های پژوهشی که توانایی انجام پروژه های زیر را دارند دعوت به عمل می آید تا با مطالعه RFP پروژه های مورد نیاز این شرکت فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی را تکمیل نموده و به آدرس : pajouhesh@nigc-tabrizgas.ir ارسال نمایند. جهت مشاهده RFP کلیک کنید.

ردیفعنوانمجری سطح اول
1تجزیه و تحلیل فرایندی میزان خطرات و عمل پذیری آنها و ناسایی ریسک ها در
 تاسیسات گاز شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش HAZOP و ارائه روش های جلوگیری از بروز آنها
دانشگاه صنعت نفت
2بهبود کیفی فرایند خدمات مشترکین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با بهره گیری
 از منطق شش سیگما و بر اساس چرخه DMAIC 
دانشگاه صنعت نفت
3بررسی راههای ایجاد بهبود در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  در راستای تعالی
 منابع انسانی
دانشگاه صنعت نفت

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4496278-0411 خانم مهندس مردانگاهی تماس حاصل فرمائید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.22958.fa.html
برگشت به اصل مطلب