قطب علمی معماری اسلامی- کتابخانه الکترونیکی
معرفی مقالات جدید جناب آقای مهندس نقره کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1. روش پژوهش های میان رشته ای در پرتو بینش اسلامی ، عبدالحمید نقره‌کار، علی‌محمد رنجبر کرمانی، مجله طرح و نماد سال 1389

  2 .«مدل سازی»روشی مفید برای پژوهش های میان رشته ای «رهنمودهایی برای ارتقاء آموزش معماری در ایران، برمبنای اندیشۀ اسلامی»

  مهندس عبدالحمید نقره کاردکتر فرهنگ مظفر، مهندس سلمان نقره کار ، انجمن علمی معماری و شهرسازی سال 1389.

  3. سرچشمه ایده ها و ایده آلهای هنرمندان(معماران) عبدالحمید نقره‌کار ، علی محمد رنجبر کرمانی ، مجله طرح و نماد شماره دوم سال 1390 .

  4. مقایسه جمال و جلال در مبانی مسیحی و نبوی و تجلی آنها در کلیسا و مسجد در ادوار تاریخی، عبدالحمید نقره‌کارمهدی حمزه نژاد ، همایش هنر نبوی اصفهان ، سال 1389

  5. حضور طبیعت در مسجد عبدالحمید نقره کارمهدی حمزه نژادهما تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، همایش هنر نبوی اصفهان ، اردیبهشت سال 1389 .

  6. تلاش هایی به دنبالراز جاودانگی آثار معماری(تحلیلی بر نگرش های نوگرا و فرانوگرا و رویکرد های فراگیرتر ) عبدالحمید نقره کار،مهدی حمزه نژاد ،آیسان فروزنده، فصلنامه باغ هنر سال 1388

 

  7.بررسی تطبیقی در مورد ایده های فضایی- هندسی در معماری عبدالحمید نقره کار،علی محمد رنجبر کرمانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1388

  8. آرامش در دیدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد

 عبدالحمید نقره کار، مونا بیسادی، سال 1388 مشترک با دانشجویان

  9. «خلاقیت ، خیال و مثال»مهندس عبدالحمید نقره کار فرهنگ آقای دکتر مظفر مینوشفایی، همایش هنر نبوی سال 1388

  10. جایگاه خیال در آفرینش اثر هنری (از منظر اسلامی)مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی 3 عبدالحمید نقره کار، [4] فرهنگ مظفر [5] مریم عظیمی

  11.رویکردی نو به مقولات پایه در معماری علی محمد رنجبر کرمانی . عبدالحمید نقره کار

  12. بررسی تاثیر محیط بر رفتار و اخلاق از دید متفکران اسلامی و نتایج آن در طراحی محیط عبدالحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد محسن دهقانی تفتی آرمانشهر شماره 5 سال 1389

  13. بالندگی اصول و مولفه‏های سامانمند هویت اسلامی در شالوده معماری معاصر؛ از مقیاس تک بناها تا بافت‏های شهریعبدالحمید نقره‏کار محمدعلی طبرسا مجله آبادی وزارت مسکن سال 1389

  14. الگوشناسی کالبدی و مفهومی ارتباط مسجد و مزار در زیارتگاه های اسلامی (زیارتگاه های سه مکتب تبریز، شیراز و خراسان در دوره ایلخانی و تیموری)

  عبدالحمیدنقره کار مهدی حمزه نژاد حمیدرضاعطایی مجله طرح و نماد شماره سوم سال 1390

  15. تحقّق پذیری هویت اسلامی درآثار معماری باتأکید برچگونگی رابطه صورت و معنا عبدالحمیدنقره کارمحمدمنان رئیسی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی سال 1391

 

  16. تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن/ مسکن مهندس عبدالحمیدنقره کار مهندس محمدمنان رئیسی فصلنامه مسکن ، سال 1390

  17. تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی، پریا سعادت جو، مهدی حمزه نژادعبدالحمید نقره کار، مجله شهر ایرانی اسلامی سال 1391 .

  18.حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سوره مبارکه الرحمن محمدرضا بمانیان، بهزاد وثیق، مجتبی انصاری،عبدالحمید نقره کارسال 1390 .

  19. بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری عبدالحمید نقره کار  رزا وکیلی نژاد، مجله انجمن علمی در دست چاپ

  20 . مفهوم " گشایش " براساس نظریه “Prospect - refuge” مهندس عبدالحمید نقره­کار ، سمیرا صفائیان سمیرا صفائیان ، تهران، ایران. ، تهران، ایران.

  21. اصول مکانیابی مسجد در شهر اسلامی بر اساس الگوی مساجد عصر نبوی عبدالحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد ( محمدرضا عطایی همدانی مجله باغ نظر شماره 16 سال 1390 (

  22. الگوهای سازماندهی شهر «بر اساس ارتباط انسان با طبیعت»پژوهشی در منابع و متون اسلامی عبدالحمید نقره کارمهدی حمزه نژاد محسن دهقانی تفتی،دومین همایش هنر نبوی سال 1389

  23. شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز عبدالحمید نقره کار - مهدی حمزه نژاد ، حمیدرضا حیدریان ، همایش هنر نبوی سال 1389 -

  24. نقدزیبایی شناسی پست مدرن براساس مبانی اسلامی عبدالحمید نقره کار ، سمانه تقدیر، همایش هنر نبوی سال 1388

  25. تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری معاصر ایران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران

  عبدالحمید نقره کار  ، صلاح الدین مولانایی  ، انجمن علمی معماری و شهرسازی سال 1390 .

  26. تأثیرات کالبدی شهرهای مدرن علی‌محمد رنجبر کرمانی - عبدالحمید نقره‌کارهمایش هنر نبوی دانشگاه اصفهان 1389 

  27. «تبیین مدل رابطه صفات خلاقیت و ایده های معمارانه در طراحی فضای مهد کودک» عبدالحمید نقره کار، ؛ فرهنگ مظفر، بهرام صالح،   فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره 32 زمستان 1388


نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12694.27581.fa.html
برگشت به اصل مطلب