قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تفاهم نامه همکاری آموزشی ، پژوهشی و اجرایی با سازمان نظام مهندسی تهران و برنامه ریزی برای حمایت سازمان نظام مهندسی از طرح کلان ملی .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.29047.fa.html
برگشت به اصل مطلب