قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه با سازمان نوسازی شهر تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
2. انعقاد تفاهم نامه بین قطب علمی معماری اسلامی با سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص ارتقاء سطح همکاری و تقویت مناسبات طرفین با هدف ایجاد و رویکرد اسلامی در فعالیت ها علمی ، آموزشی و پژوهشی در حوزه شهری بافت فرسوده ، بهره گیری از ظرفیتهای طرفین در عرصه های علمی ، پژوهشی، آموزشی و اجرایی در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.29046.fa.html
برگشت به اصل مطلب