قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه با مراکز اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/2 | 
 

تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و اجرایی بین شهرداری قم و قطب علمی (معماری اسلامی)

 
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.27214.fa.html
برگشت به اصل مطلب