قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
آدرس جدید اینترنتی قطب

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/20 | 

از آنجا که شکل جدید وبگاه قطب علمی معماری اسلامی در حال راه اندازی است لطفا جهت لینک به سایت جدید به آدرس زیر مراجعه فرمایید

islamicarchitecture.ir

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.43388.fa.html
برگشت به اصل مطلب