قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
تبریک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/14 | 

عرض تبریک قطب علمی  معماری اسلامی  به مناسبت کسب عنوان پژوهشگر برتر:

سرکار خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج رتبه اول دانشکده معماری و شهرسازی را در سال 1393 کسب نمودند و در مراسم روز پژوهش از ایشان تقدیر به عمل آمد. ضمن تبریک از طرف قطب علمی معماری اسلامی، توفیقات روز افزون ایشان را از درگاه ایزد متعال خواستاریم.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.43253.fa.html
برگشت به اصل مطلب