مرکز آموزش الکترونیکی- اطلاعات تماس
کارشناسان فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/1 | 

تصویر نام و نام خانوادگی سمت نحوه تماس
تلفن پست الکترونیکی
 
شراره درخشنده
 
کارشناس LMS و
وب سایت
 
 
 

 
 

 


 

 


 
 
رضا سالاروند
 
کارشناس LMS
 
۰۲۱-۷۳۲۲۵۹۵۷

ساعات پاسخگویی ۲۱ - ۱۵


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17512.47804.fa.html
برگشت به اصل مطلب